phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Foreign nationals

Всички депозити, платени на или след 1 април 2013 г. трябва да бъдат гарантирани чрез схема за депозит при наемане.  Ако платите депозита си преди тази дата, депозитът не трябва да бъде гарантиран и наемодателят Ви ще задържи депозита. 

Трябва да знаете дали ще сте наемател, които ще бъде защитен от закона или лицензополучател, който има много по малко законови права. Важно е да разберете правния си статут в новия дом.

Если вы стали свидетелем преступления, совершенного на почве ненависти, или пережили такое преступление, то вам следует сообщить об этом в Полицию Северной Ирландии. Вы можете сделать это онлайн или по телефону 101. В экстренных случаях звоните по телефону 999.

If you are homeless or about to become homeless you should apply to the Housing Executive for help. The Housing Executive has a duty to provide advice on homelessness and its prevention to anyone in Northern Ireland who asks for it. The Housing Executive must investigate your personal circumstances if you state that you are homeless on the Housing/Transfer Application Form or if you tell a member of staff that you are homeless.

Pages

Subscribe to RSS - Foreign nationals Subscribe to Foreign nationals