phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Bezdomność

Housing Executive ma obowiązek udzielenia porady w związku z utratą domu i  zapobiegania bezdomności każdego, kto o to poprosi w Irlandii Północnej.  Housing Executive musi Ci udzielić pomocy jeśli ustali, że jesteś bezdomnym lub staniesz się bezdomnym w najbliższych 28 dniach.

Ustali Twoją sytuację osobistą za pomocą testów prawnych. Możliwe, że będziesz w stanie uzyskać tymczasowe miejsce zamieszkania w trakcie, gdy Twój wniosek o ustalenie bezdomności jest badany. Możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie, jeśli Housing Executive zadecyduje, że nie jesteś bezdomnym. Skontaktuj się z Housing Executive dzwoniąc na 03448 920 900 lub uzyskując dostęp do ich Serwisu po godzinach

Jeśli jesteś bezdomnym lub staniesz się bezdomnym powinieneś zaaplikować do Housing Executive o pomoc. Housing Executive ma obowiązek udzielenia porady w związku z utratą domu i zapobiegania bezdomności każdego, kto o to poprosi w Irlandii Północnej. Housing Executive musi zbadać Twoją sytuację osobistą, jeśli stwierdzisz, że jesteś bezdomnym lub staniesz się bezdomnym.

Housing Executive musi zapewnić Ci stałe zamieszkanie jeśli zaaplikujesz jako osoba bezdomna i przejdziesz cztery testy prawne na ustanowienie Full Duty Applicant (FDA). Aby przejść prawne testy musisz by bezdomnym, nadającym się do przyjęcia pomocy, najbardziej potrzebującym oraz bezdomnym nie z własnego wyboru.

W trakcie gdy Housing Executive ustala Twoją sytuację osobistą, może Ci przysługiwać tymczasowe miejsce zamieszkania. Może być ono w hostelu, prywatnie wynajmowanym domu lub mieszkaniu lub w domu gościnnym. Housing Executive postara się jak tylko może w znalezieniu Ci właściwego tymczasowego miejsca zamieszkania, ale to zamieszkanie będzie tylko na określony czas i najprawdopodobniej nie będzie idealne.

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji Housing Executive, masz ustawowe prawo, aby ta decyzja była ponownie rozpatrzona. Jeśli Housing Executive nie zmieni decyzji, możesz również mieć prawo do wysłuchania swojej sprawy przed Sądem Okręgowym. Może być dostępne tymczasowe miejsce zamieszkania w trakcie oczekiwania przez Ciebie na rezultat ponownego rozpatrzenia sprawy lub odwołania.

http://homeplusni.com/Powinieneś szukać porady jak najszybciej to możliwe, jeśli jesteś bezdomny lub gdy obawiasz się, że staniesz się bezdomnym. Housing Executive powinno być pierwszym miejscem, do którego powinieneś udać się po pomoc, ale są również inne organizacje, która mogą być w stanie udzielić Ci pomocy.