phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Bezdomovectvo

Bytová správa má zapovinnosť poskytovať poradenstvo o bezdomovstve a jeho prevencií pre kohokoľvek v Severnom Írsku kto oň požiada. Bytová správa vám musí pomôcť, ak si myslí, že ste bezdomovec, alebo ak sa máte stať bezdomovcom v nasledujúcich 28 dňoch.

Vaše okolnosti budú hodnotené za použitia zákonných testov. Zatiaľ čo je vaša žiadosť o bezdomovstve preverovaná, môže vám byť poskytnuté dočasné ubytovanie. Ak Bytová správa rozhodne že nie ste bezdomovec, môžete požiadať o revíziu. Kontaktujte Bytovú správu na čísle 03448 920 900 alebo kontaktujte ich Službu mimo pracovnú dobu

Ak ste bezdomovec, alebo ak sa máte stať bezdomovcom, mali by ste požiadať Bytovú správu o pomoc. Bytová správa má za povinnosť poskytovať poradenstvo o bezdomovstve a jeho prevencií v Severnom Írsku komukoľvek kto oň požiada. Bytová správa musí preveriť vašu osobnú situáciu, ak prehlásite, že ste bezdomovec, alebo ak sa bezdomovcom máte stať.

Bytová správa vám musí poskytnúť trvalé ubytovanie ak ste podali žiadosť ako bezdomovec a spĺňate štyri zákonné testy, aby ste sa stali plnohodnotným žiadateľom (FDA). Aby ste splnili zákonné testy musíte byť bezdomovec, spôsobilý pre pomoc, byť v okamžitej núdzi a musíte byť bez domova neúmyselne.

Zatiaľ čo Bytová správa posudzuje vašu situáciu, môžete mať nárok na dočasné ubytovanie. Toto môže byť v ubytovni, súkromne prenajatom dome alebo byte, alebo v ubytovaní s raňajkami. Bytová správa sa bude pre vás snažiť nájsť najvhodnejšie dočasné ubytovanie, ale dostupné ubytovanie je obmedzené a je nepravdepodobné že bude perfektné.

Ak nie ste z rozhodnutím Bytovej správy spokojný, máte zákonné právo na toto rozhodnutie namietať. Ak Bytová správa nezmení toto rozhodnutie, môžete mať tiež právo na prejednanie vášho prípadu u Krajského súdu. Zatiaľ čo čakáte na rozhodnutie prehodnotenia alebo odvolania môže byť poskytnuté dočasné ubytovanie.

Ak ste bezdomovec alebo máte obavy že sa stanete bezdomovcom, mali by ste si o tom čo najskôr nechať poradiť. Bytová správa by mala byť prvým miestom kam by ste mali ísť po poradenstvo, ale existujú aj iné organizácie ktoré vám môžu pomôcť.