phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Bezpieczeństwo i warunki życia

Osoba wynajmująca tobie lokal mieszkaniowy musi zapewnić, że warunki w nim panujące są na odpowiedni poziomie, kiedy się wprowadzasz. Wynajmujący musi posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa gazowego inżyniera zarejestrowanego z Instytucją bezpieczeństwa gazowego wystawione na każde urządzenia gazowe w lokalu mieszkaniowym. Meble zapewnione przez wynajmującego musza być ognioodporne.

Jeśli dzielisz swój lokal mieszkaniowy z osobami, które nie są twoją rodziną, najprawdopodobniej mieszkasz w lokalu mieszkaniowym zamieszkiwanym przez więcej niż jednego mieszkańca (HMO). Krewni oznaczają członków bliskiej rodziny łącznie z matką, ojcem, rodzeństwem oraz dalszą rodziną łącznie z dziadkami, ciotkami, wujkami, siostrzeńcami i siostrzenicami itp.

W HMO, wynajmujący ma obowiązek zapewnienia gaśnic, koców strażackich i odpowiednich środków do ewakuacji na wypadek pożaru.

Instytucja bezpieczeństwa gazowego

Instytucja bezpieczeństwa gazowego zastąpiła listę CORGI w Irlandii Północnej 1 kwietnia 2010 r.

Instytucja bezpieczeństwa gazowego, która normuje działalność przedsiębiorców branży gazowniczej i inżynierów, którzy są wykwalifikowani do pracy w branży gazowniczej w Irlandii Północnej. Tylko inżynierowie zarejestrowani z tą Instytucją mogą przeprowadzać prace serwisowe i pracować z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa i przepisów prawa przy urządzeniach i instalacjach gazowych.

Każdy dom, kawalerka i mieszkanie podłączone do gazu musi posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa gazowego. Świadectwo bezpieczeństwa gazowego ważne jest przez 12 miesięcy i wydawane jest przez inżyniera zarejestrowanego z Instytucją bezpieczeństwa gazowego, który przeprowadził inspekcję i sprawdził bezpieczeństwo instalacji gazowych w danym lokalu mieszkaniowym. Przed wydaniem świadectwa bezpieczeństwa gazowego inżynier sprawdzi:

  • dopływ gazu,
  • urządzenia gazowe,
  • gazy spalinowe,
  • wentylacje.

Świadectwo bezpieczeństwa gazowego musi zawierać wyniki inspekcji każdego urządzenia gazowego w lokalu mieszkaniowym. Inżynier przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa każdego z urządzeń gazowych i zaznacza czy jest ono bezpieczne czy nie.

Jeśli inżynier zauważy jakiś problem, wynajmujący musi go naprawić zatrudniając inżyniera zarejestrowanego z Instytucją bezpieczeństwa gazowego. Wynajmujący ma obowiązek przechowywania potwierdzeń przeprowadzonych prac gazowych oraz świadectw bezpieczeństwa gazowego przez okres dwóch lat. Kiedy się wprowadzisz poproś wynajmującego o kopie świadectwa bezpieczeństwa gazowego. Sprawdź czy świadectwo jest ważne i czy przeprowadzono inspekcję każdego urządzenia gazowego w twoim lokalu mieszkaniowym.

Wynajmujący popełnia przestępstwo kryminalne, jeśli nie zapewni najemcy kopi ważnego świadectwa bezpieczeństwa gazowego. Inspektor BHP może podać twojego wynajmującego do sądu w wyniku, czego może on zostać ukarany grzywną a nawet karą więzienia.

Świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne (EPC) zapewnia informacje najemcy na temat wydajności energetycznej ich lokalu mieszkaniowego.

Jeśli rozpoczą/ęłeś wynajem prywatny lokalu mieszkaniowego po 30 grudnia 2008 r., wynajmujący musi zapewnić ci Świadectwo energetyczne wystawione na twój lokal mieszkaniowy.

Świadectwo to demonstruje wydajność energetyczną twojego lokalu mieszkaniowego i przyznaje mu oznaczenia od A-G. A oznacza wysoką wydajność energetyczną a G niską. W przypadku lokalu ocenionego na G możesz oczekiwać, że koszty energetyczne z nim związane będą wysokie.

Wynajmujący musi wyznaczyć odpowiedniego inspektora, który oceni wydajność energetyczną lokalu i wyda odpowiednie świadectwo. Inspektor energetyczny również przygotuje raport opisujący sposoby ulepszenia wydajności energetycznej danego lokalu.

Jeśli wynajmujący nie zastosuje się do przepisów związanych z EPC, skontaktuj się z Building Control przy władzach lokalnych Belfast. Zespół przy władzach lokalnych Belfast jest odpowiedzialny za wstępne rozpatrywanie skarg dotyczących Świadectw energetycznych.

Świadectwo energetyczne ważne jest przez dziesięć lat. Dowiedz się więcej na temat Świadectw energetycznych.

Prawo do spokojnego korzystania z wynajmowanego lokalu

Najmujący mają prawo do spokojnego korzystania z wynajmowanego lokalu i wyrażania sprzeciwu wobec osób usiłujących wejść na ich teren bez pozwolenia. To znaczy, że:

  • właściciele nie mogą wchodzić do wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu, kiedy chcą i bez uprzedzenia,
  • ALE mają prawo dostępu do lokalu w uzasadnionym przypadku (tj. kiedy muszą przeprowadzić naprawy lub pokazać mieszkanie nowym lokatorom).

Właściciel musi Pana/Panią odpowiednio uprzedzić zanim wejdzie na teren wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu. Umowa najmu może zawierać punkt, w którym zapisano ile godzin wcześniej właściciel musi powiadomić o zamiarze wejścia do lokalu - zazwyczaj jest to przynajmniej 24 godziny. Jeśli właściciel nie stosuje się do takich wymagań, można uznać to za przykład prześladowania.