phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

СЪВЕТИ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ПРИ НАЕМАТЕЛСТВО

Ако наемете жилище от частен собственик, вие ставате "наемател" или "лицензополучател". 

Важно е да се знае кои от тях сте, защото наемателите имат доста законни права, докато лицензополучателите много малко.

Можете да получете съвети от Дирекция Жилищни Права(Housing Rights Service), или друга агенция за съвети, ако не сте сигурни за вашите права и задължения при частно наемане.

Когато сте под наем на частно, имате определени права и отговорности като наемател. По същия начин хазаина ви има отговорности към вас.

Вашия наемодател трябва да гарантира, че вашата квартира е подходяща, когато се премествате. Наемодателят ви трябва да има валидна разписка за проверки за безопасност за всички газови уреди в имота. Само инженер на газ от регистъра по безопасност може да издаде такава разписка. Всички мебели които са ви предоставени трябва да бъдат огнеустойчиви.

Вие и вашия наемодател трябва да дадете коректно предизвестие за прекратяване на договора. Така както наемодателят не може да ви изхвърля на улицата през нощта, вие не можете просто да напуснете квартирата, ако не искате да живее вече там.

Всички депозити, платени на или след 1 април 2013 г. трябва да бъдат гарантирани чрез схема за депозит при наемане.  Ако платите депозита си преди тази дата, депозитът не трябва да бъде гарантиран и наемодателят Ви ще задържи депозита.