phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Коронавирусът и жилищното настаняване

Кризата поради Коронавируса може да причини проблеми с жилищното настаняване или да влоши разрешаването на вече съществуващи проблеми. Информацията тук ще Ви предостави общи съвети относно как са се променили Вашите права и възможности за жилищно настаняване, поради пандемията.

Как да получите помощ при проблеми с жилищното настаняване

Организацията за жилищните права „Housing Rights“ е благотворителна организация, която предоставя безплатни съвети за подпомагане на хора, които са бездомни или живеят при лоши жилищни условия. При някои случаи, ние също така можем да предоставим безплатни посреднически услуги. Това е безплатна услуга, при която независимо лице ще се опита да посредничи между Вас и Вашия наемодател/хазяин, с цел разрешаването на възникнал проблем.

Позвънете на телефон: 028 9024 5640 и изберете опция 4, за да разговаряте със съветник. Можете да поискате да ви бъде предоставен безплатен преводач, ако не говорите добре английски език. Просто ни кажете преводач с какъв език Ви е нужен.

Тази страница предоставя информация относно:

Как да останете в безопасност

Трябва да си миете ръцете редовно и много старателно. Организацията „Doctors of the World“ предоставя съвети относно как да останете в безопасност на много различни езици. Вижте сайтовете на  Агенцията за Общественото Здраве и Националната здравна служда „NHS“ за обновена информация относно как да останете в безопасност.  

Бездомност и места за жилищно настаняване

Аз съм бездом/ен/на и нямам къде да живея

Можете незабавно да се свържете с Държавната Агенция на СИ за Жилищно Настаняване на телефон 03448 920 908. Държавната Агенция на СИ за Жилищно Настаняване по закон е задължена да помага на хора, които са останали на улицата и може да Ви осигури място за живеене.

Ако от Държавната Агенция на СИ за Жилищно Настаняване не могат да Ви помогнат, обадете се на съветник по тези въпроси. Когато ни позвъните, кажете ни какъв език говорите и след това може да Ви се обадим заедно с преводач.

Може ли да получа временно жилищно настаняване по време на тази криза?

Държавната Агенция на СИ за Жилищно Настаняване  по закон носи отговорност да Ви настанят в жилище за временно настаняване, ако нямате къде да останете.

Държавната Агенция на СИ за Жилищно Настаняване дава приоритетно временни жилища на хора, които спят на улицата или такива, които живеят в хостели, но сега трябва да се само-изолират. Ако вече имате къде да отседнете, но мястото не е подходящо за Вас, може да Ви се наложи да останете там за известно време, докато кризата бъде овладяна под контрол.

Получете съвети ако ви накарат да отседнете някъде, където има риск за Вашето здраве и безопасност.

Може ли да се преместя в друго жилище по време на карантината?

Трябва да стоите в жилището си, докато правителството не отмени карантината. Правителството на ОК съветва хората да не предприемат премествания от едно в друго жилище по това време и съветва такива планове да се отложат във времето, до колкото това е възможно. Ако живеете под наем в сегашното си жилище, Вашият наемодател/хазяин не може да Ви принуди да напуснете това жилището, освен ако за това не е издадена съдебна заповед.

Получете съвети относно ако Ви се налага да се преместите в друго жилище, по време на карантината.

Трябва ми гарант за да се преместя, но не мога да си намеря такъв

На наемодателите се разрешава да изискват от своите наематели на жилища гаранти, стига те да изискват това от всички, без да дискриминират отделни лица. Гарантът осигурява защита на наемодателя от определени рискове, като например, ако наемателят причини щети на жилището или ако не си плаща наема за жилището. Ако си нямате гарант, трябва лично да се разберете с наемодателя. Можете да предоставите препоръка от предишен Ваш наемодател, можете да платите депозит в по-големи размери или да си направите застраховка за загуба на доходите, за да можете да намалите рисковете за наемодателя.

Не трябва да се местите от едно жилище в друго, докато не приключи периодът на карантина. Вашият настоящ наемодател трябва да се отнесе до Съда, за да може принудително да Ви изгони от жилището, но в момента, съдилищата не се занимават с искове за принудително изгонване от жилище.

Принудително изгонване от жилището и други проблеми в сегашното ви жилище

Наемодателят/Хазяинът ми каза, че трябва да напусна жилището си под наем

Вашият наемодател трябва да се отнесе до Съда, за да може принудително да Ви изгони от жилището. Никой по закон няма право да Ви принуждава да напуснете жилището си, освен ако не са служители от Съда.

Получете съвети ако Ви е наредено да напуснете дома си.

Принудително изгонване

Според новия закон, хазяинът е длъжен да Ви даде поне 12-седмично предизвестие, ако от Вас се изиска да се изнесете.

Но, ако хазаинът Ви е дал предизвестието за напускане на жилището преди 5-ти май 2020 г., то периодът на предизвестието може и да е по-кратък.

Когато периодът на предизвестието Ви изтече, хазаинът не може насила да Ви изведе от жилището, ако все още сте в имота. Хазяинът трябва да се обърне към Съда, за да направи това, но съдилищата в момента не се занимават с изслушвания за принудителни изгонвания.

Можете да получите съвети и помощ, ако ви е казано да напуснете наетото под наем от Вас жилище или ако хазяинът Ви принуждава да се изнесете.

Аз кандидатствам за статут за Убежище, но жилището ми не е подходящо за само-изолация

Получете съвети ако живеете на квартира, но не сте в състояние безопасно да се само-изолирате.

Как да се направят ремонти и поправки в наетото под наем от мен жилище по време на кризата?

Повечето наемодатели, включително и Държавната Агенция на СИ за Жилищно Настаняване и Асоциациите за жилищно настаняване, ще се занимават само със спешни ремонти и поправки, докато не приключи кризата. Следните проблеми ще се определят като спешни случаи:

 • Теч на газ или изпарения
 • Ако електрическата инсталация е в досег с вода
 • Незаземени или оголени електрически жици
 • Наводнение от обратни води в дома
 • Външни врати, които трябва да бъдат подсигурени или ремонтирани
 • Пукнати резервоари, цилиндри или тръби
 • Спиране на цялото осветление или на целия ток
 • Разваляне на отоплителните системи при много лошо време и при липсата на алтернативни средства за отопление.
 • Спиране или разваляне на цялото осветление в общите части на сградата.

Правителството не е изготвило насоки към наемодателите относно как да се справят с нужни ремонти или поправки, но най-вероятно ще се обръща внимание само на най-спешните такива.

Получете съвети ако домът ви се нуждае от поправка на нещо, а наемодателят ви отказва да разреши проблема.

Може ли да прекратя наемането на жилище, ако пожелая да напусна наетото под наем от мен жилище заради кризата?

Ако сте наемател на жилище от частен наемодател/хазяин и сте подписали договор за наем на жилище за определен срок, вие сте обвързани с този договор, докато той не изтече. Дори и да решите да се преместите да живеете в друго жилище, наемодателят може по закон да продължи да изисква от Вас да си плащате наема за това жилище, докато не изтече срокът на договора или докато някой друг не се нанесе в жилището и не поеме разноските по наема. Разговаряйте с наемодателя си, ако изпаднете в такава ситуация, за да се опитате да постигнете съгласие по въпроса.

Получете съвети ако Ви се е наложило да напуснете жилището си, но все още Ви таксуват за наем на това жилище.

Ако имате проблеми при изплащането на наема или ипотеката за жилище

Спрях да работя заради Коронавируса и не мога да си плащам наема на жилището

Ако през месец Февруари 2020г сте работили и сте плащали данъци и осигуровки за доходите си, то Вашият работодател може да ви изплаща 80% от обичайното ви месечно работно възнаграждение, според новата програма на правителството. Разговаряйте с Вашия работодател за тази възможност или с Вашия профсъюз.  

Плащанията по тази програма ще започнат през месец април 2020 г., а междувременно, Вие можете да кандидатствате за социални помощи.

Има и подобна програма и за само-осигуряващите се лица (еднолични търговци), но плащанията по нея ще започнат не по-рано от месец юни, 2020г. Междувременно, Вие можете да кандидатствате за социални помощи.

За какви парични помощи мога да кандидатствам?

Има различни помощи, за които можете да кандидатствате. Тези видове помощи са: 

 • Универсален Кредит, който може да Ви помогне при ниски доходи и за разходите Ви за жилищно настаняване.
 • Намаление на Общинския данък за жилище и комунални услуги (Rates), което може да Ви е от помощ при изплащането на тези общински данъци, ако вече получавате Универсален Кредит.
 • Изплащане на държавен отпуск по болест (болнични), което може да Ви помогне, ако не сте в състояние да работите защото сте болни или се само-изолирате.  

Има и други видове социални помощи, които можете да получите, ако сте работили преди това и сте си плащали национални осигуровки. Можете да разговаряте с организацията  „Make the Call“ или с местното бюро за даване на съвети „local advice agency“ ако не сте сигурни какви помощи Ви се полагат и как да кандидатствате за тези помощи.

Кои социални помощи могат да ми помогнат за плащане на жилищния наем?

Ако вече получавате жилищна социална помощ, съобщете на Държавната Агенция на СИ за Жилищно Настаняване, че има промяна в личните Ви обстоятелства. Така, количеството социални помощи, което получавате за плащане на наема Ви, може да се увеличи.

Ако все още не получавате никакви други помощи, кандидатствайте за Универсален Кредит, за да подпомогнете плащането на наема си. В началото няма да получите никакви плащания през първите 5 седмици, но можете да кандидатствате за допълнително подпомагане, през този период.

След като започнете да получавате жилищна социална помощ или Универсален Кредит, можете също да кандидатствате и за Допълнително Жилищно Подпомагане, което има за цел да Ви подпомогне с плащането на наема, ако Вашите помощи не стигат за покриването на целия наем, който трябва да изплатите на наемодателя си.

Получете съвети ако имате проблеми с изплащането на жилищния Ви наем. 

Допълнителна помощ за жилищния наем

Парични помощи, като Универсален Кредит, обикновено не покриват стойността на целия наем на жилище. Повечето частни наематели трябва да доплащат допълнително към стойността на паричните помощи.

Плащането за домашно настаняване по преценка (ПДНП) може да Ви помогне с този допълнителен разход.

В някои случаи, едно ПДНП ще покрие цялата стойност на наема, която не е била покрита от Универсалния Кредит, в продължение на 13 седмици. В други случаи, ПДНП ще покрие само част от допълнителната сума, която Вие плащате на хазяина си.

Нашите Консултанти могат да Ви помогнат да кандидатствате за тези допълнителни пари.

Какви парични помощи могат да ми помогнат за да си плащам жилищната ипотека?

Ако в последните 9 месеца сте получавали и все още получавате определени видове социални помощи, на Вас може да Ви се полага и подпомагане за изплащането на лихвените вноски по Вашата жилищна ипотека, но не съществуват нови видове социални помощи за подпомагане на хора, изплащащи жилищна ипотека.

Можете да подадете молба до Вашия кредитор за да ви отпусне период на замразяване на ипотечните вноски. Това означава, че няма да е нужно да плащате ипотечни вноски в продължение на няколко месеца. В този период ще продължава да Ви се начислява лихва за ипотечния заем, но кредитното Ви досие няма да пострада, поради факта, че временно сте спрели ипотечните си плащания. За да може да се покрият пропуснатите плащания по ипотеката, Вашият кредитор може или да удължи срока за погасяване на Вашата жилищна ипотека, с дължината на същия период, за който сте спрели плащанията, или да увеличи размера на Вашата месечна ипотечна вноска. 

Получете съвети ако имате проблеми с изплащането на Вашата жилищна ипотека.

Каква допълнителна помощ мога да получа от Правителството?

На Вас може да Ви се полага и допълнителна помощ, докато започнете да получавате плащания за социални помощи.

Може да Ви се полага допълнителна помощ при следните условия:

 • Ако имате симптоми на Коронавирус или Ви е било наредено да се само-изолирате
 • Ако Ви е нужна помощ при спешни обстоятелства и имате ниски доходи
 • Ако вече сте кандидатствали или получавате Универсален Кредит.  

Можете да кандидатствате за тази помощ онлайн,  но формулярът е на английски език. Вие също можете да кандидатствате и като се обадите по телефона на номер: 0800 587 2750. Получете съвети ако Ви е нужна помощ за кандидатствате.

Много хора кандидатстват за тези безвъзмездни помощи или заеми, така че може да Ви се наложи да направите доста опити, преди успеете да говорите с наш служител. Продължавайте да опитвате да се свържете с нас.

Допълнителни видове помощ за справяне с кризата поради Коронавируса

Има благотворителни организации, които могат да са Ви от помощ, ако Ви е трудно да се справяте в настоящата обстановка. Разговаряйте със съветник  от организацията „Жилищни Права“ (Housing Rights), който може да Ви помогне или да Ви насочи към други Агенции, които да Ви помогнат.

Помощ за храна и основни продукти

Вашата местна Хранителна Банка също може да Ви помогне, ако положението Ви е наистина зле. Свържете се с организацията „FareShare или с организацията „Trussell Trust за да разберете къде се намира Вашата местна банка. Проверете също и при местните църкви или благотворителни общностни групи, за да разберете дали те са подсигурили местни услуги за подпомагане на хората в местната общност.

Безплатна училищна храна

Може също така да Ви се полагат допълнителни пари като помощ за справяне в сегашното положение, ако на децата Ви им се полага безплатна училищна храна.

Помощ за кандидатстващите за Убежище

Организацията „Bryson Intercultural“ може да Ви предостави информация относно правата и подпомагането, които можете да получите, ако сте кандидат за убежище, бежанец или ако сте лице, на което вече е отказан иск за убежище. 

Помощ за справяне с престъпленията, причинени от омраза

 

Полицията на Северна Ирландия (Police Service of Northern Ireland) и организацията За подкрепа на жертвите на престъпления (Victim Support NI) могат да Ви помогнат ако сте били жертва на престъпление, причинено от омраза. Можете да получите съвети, ако не се чувствате в безопасност в дома си, защото сте били нападнати или заплашвани.