phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Вие и вашия наемодател трябва да дадете коректно предизвестие за прекратяване на договора. Така както наемодателят не може да ви изхвърля на улицата през нощта, вие не можете просто да напуснете квартирата, ако не искате да живее вече там. 

Вие обикновено ще трябва да дадете на вашия наемодател минимален срок от четири седмици - това трябва да бъде в писмена форма.  Вие ще трябва да дадете на вашия наемодател по-голям срок, ако сте живели в дома за 5 години или повече.

Моят наем е за фиксиран период

Проверете в наемното споразумение срока за предизвестие който трябва да дадете. Ако сте под наем за определен период от време, не може да напускате преди края на този период. 

Ако не прекъснете наема по договора, може да имате да плащате наем за остатъка от периода. Потърсете съвет в тази ситуация.

Ами ако само един наемател иска да прекрати договор за наем?

Ако сте подписали договора за наем с друго лице или лица,вие се считате за съвместни наематели. 

Ако само един съвместен наемател даде валидно предупреждение, наемането ще приключи за всички наематели, които са подписали споразумението. На останалите наематели няма да бъде позволено да живеят в имота. 

Съветник може да разгледа опциите ви и да ви помогне да изберете най-добрия начин за прекратяване на вашия договор по рано.