phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Справяне с престъпление от омраза

Престъпление от омраза е престъпление, което е породено от предразсъдък.  Инцидент може да бъде престъпление от омраза, ако е основан на:

  • раса;
  • религия;
  • произход на общност;
  • сексуална ориентация;
  • полова идентичност;
  • инвалидност.

Ако станете свидетел или преживеете престъпление от омраза, трябва да съобщите за това в полицейската служба на Северна Ирландия.  Можете да го направите на адрес oнлайн или чрез набиране на 101.  При спешен случай, наберете 999.

Практическа помощ за жертви на престъпление от омраза

Трудно е да се чувствате сигурен в дома си, ако сте били жертва на престъпление от омраза там.  Хората, които са били жертва на престъпление от омраза или чиито домове са били обект на този тип престъпление, могат да потърсят помощ на адрес Практическа схема на действие при инциденти от омраза.  За да използвате настоящата схема, трябва да се свържете с полицията и да им съобщите, че е възникнал случай на престъпление от омраза. 

Когато даден инцидент бъде потвърден от полицията, могат да бъдат изпълнени минимални ремонтни дейности, за да подсигурят функционирането на имуществото.  Ако наемете къщата си от частен наемодател, Агенцията за социални жилища трябва да вземе разрешение от наемодателя, преди да може да се предприеме каквато и да е дейност, свързана с имуществото. Ако наемате от жилищна асоциация, полицията ще уреди жилищната асоциация да изпълни необходимите действия.

Полицейската служба може да обясни как да направите дома си по-сигурен и да Ви предостави информация за контакт с агенции, които могат да Ви подпомогнат. 

Полицейската служба може да посъветва да се направят конкретни промени в дома Ви, за да живеете безопасно в него.  Това може да включва смяна на ключалките, повторно остъкляване на прозорците, инсталиране на осветление за сигурност или инсталиране на по-стабилни врати.  Ако полицията препоръча конкретни промени, Агенцията за социални жилища ще изпълни тази дейност веднага щом получи разрешение от собственика на имуществото.  Жилищните асоциации са отговорни за каквито и да е препоръчителни ремонтни дейности за имущества, които притежават.

Справяне с графити, вдъхновени от омраза

Агенцията за социални жилища е отговорна за отстраняване на графити от недвижима собственост, която притежава. 

Ако в частна недвижима собственост или в имущество, притежавано от жилищна асоциация, бъдат намерени графити, вдъхновени от омраза, случаят трябва да бъде докладван на полицейската служба на Северна Ирландия. Ако графитите бъдат регистрирани като престъпление от омраза, полицията може да работи заедно с Агенцията за социални жилища по премахването на графитите.

Заплаха в дома Ви

Ако сте убедени, че не е безопасно да останете в дома си, обърнете се към Агенцията за социални жилища с молба да Ви бъде изготвена оценка на степента, в която може да се приеме, че сте бездомни.  Агенцията за социални жилища може да осигури за Вас временно настаняване в жилище, ако потвърди, че не е безопасно да останете в настоящия си дом.

Ако съществува риск да бъдете убити или сериозно наранени, ако останете в настоящия си дом, може да Ви бъде присъден статут на лице под заплаха,

Помощ и подкрепа за жертви на престъпление от омраза

Различни организации помагат на жертви на престъпление от омраза. 

Подкрепа за жертви също може да предостави подкрепа, а също така разполага със специализиран екип за справяне с различни типове престъпления, породени от омраза.

Ако имате нужда от помощ при намиране на място за живеене, защото не се чувствате сигурен в настоящия си дом, посетете обадете се на Агенцията за жилищни права, за да говорите със съветник. Ако не се чувствате удобно с английския език, използвайте телефонната услуга за превод.