phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

БЕЗДОМНОСТТА ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да предоставя съвети на бездомните хора за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия. Агенция Социални Жилища (Housing Executive)трябва да ви помогне, ако смята, че сте без дом, или предстои да се превърнате в бездомен в следващите 28 дни.

Тя ще оцени вашите обстоятелства, с помощта на правни тестове. Може да успеете да получите временно настаняване, докато вашата молба се обработва. Можете да помолите за преразглеждане, ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) реши, че не сте бездомен.  Обърнете се към Агенция Социални Жилища (Housing Executive) като се обадите на 03448 920 900 или посетите техните извънредни услуги. 

Ако сте бездомен или се окажете бездомен трябва да се обърнете към Агенция Социални Жилища (Housing Executive за помощ. Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има задължение да предоставя съвети на бездомните хора за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия Агенция Социални Жилища (Housing Executive) трябва да разследва вашите лични обстоятелства ако заявявате, че сте бездомен на вашият формуляр или ако кажете на член на персонала че сте бездомен.

Размерът на помощта, която Агенция Социални Жилища (Housing Executive) трябва да ви даде зависи от вашите лични обстоятелства. Агенция Социални Жилища (Housing Executive)ще приложи 4 тестове към вашите жилищни обстоятелства. Ако преминете всички тези тестове ще станете потенциален(пълноценен) кандидат (FDA) и Агенция Социални Жилища (Housing Executive) ще приеме, че е длъжна да ви намери постоянно жилище.

Ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) ви смята за бездомни, вие може да имате право на временно настаняване докато разследването приключи. Ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) реши, че отговаряте на състоянието потенциален(пълноценен) кандидат (FDA) тя ще ви предостави временно настаняване докато постоянно жилище се освободи.

Ако сте бездомни и няма къде да останете тази вечер, вие трябва да потърсите помощ веднага. Има редица организации, които могат да бъдат в състояние да ви помогнат.

Ако сте недоволен от решението на Агенция Социални Жилища (Housing Executive), имате законово право на преразглеждане на решението. Ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) не променя решението, също така може да имате право вашия случай да бъде изслушан в окръжния съд, ако можете да покажете, че Агенция Социални Жилища (Housing Executive) е приложил грешно закона. Временно настаняване може да бъде предоставено, докато се чака за изхода от преразглеждане или обжалване.