phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

НЕЗАКОННО ИЗСЕЛВАНЕ

Ако сте наемател, можете само да бъдете изгонен, ако наемодателят ви, ви даде най-малко 28 дни предизвестие да напуснете и получи заповед от съда. Ако наемодателят ви, ви изгонва без да следва правилната процедура, това може да е незаконно. 

Незаконно изгонване е гражданско и криминално престъпление. Свържете се с агенция за съвети, ако смятате, че вашият наемодателят ви гони незаконно. 

Мога ли да бъда изгонен за оплакване от тормоз?

Ако имате фиксиран наем с договор за наем, наемодателят ви не може да ви изгони за оплаквне от тормоз, и освен ако той/тя не докаже, че нарушавате условията на споразумението. Обаче, ако сте близо до края на договора за наем наемодателят ви може да откаже да го поднови. 

Ако не разполагате с договор за наем, наемодателят ви може да ви изгони с подходящо предизвестие. Продължителността на периода на предизвестието зависи от това, колко дълго сте живели в имота.  Няма да можете да спрете изгонването, ако наемодателят ви отиде на съд, така че е по-добре, ако просто напуснетете преди вашия наемодател започне съдебни действия, тъй като ще трябва да заплатите съдебните разноски. 

Лицензополучатели обикновено нямат никаква защита срещу тормоз или изгонване. Незабавно се свържете с агенция за съвети,ако сте лицензополучател и смятате, че наемодателят ви, ви тормози.

Мога ли да предотвратя  изселване от наемодател?

Ако наемодателят ви се опитва да ви изгони, без да следва официални правни процедури, съда може да бъде в състояние да ви върне обратно във вашия дом. Съда също може да налага глоби и присъди, и обезщетение на наематели в екстремни случаи. 

Ако сте незаконно изгонени в редки случаи можете да:

  • влизете насила повторно (за толкова дълго, колкото е безопасно и законно).
  • получите разпореждане на съда, което ви позволява да се върнете обратно вкъщи.
  • подадете иск за обезщетение за загубите които сте претърпели.

Къде мога да получа помощ да запазяа дома си?

Ако сте били изгонени и не сте сигурни за правата си, свържете се със агенция за  съвет като Дирекция Жилищни Права(Housing Rights Service), Съветника може да:

  • се отнасе към здравното министерство на околната среда във вашата община.
  • може да преговаря с вашия наемодател или предприеме действия срещу него.
  • да ви намери някъде другаде да живеете. 

Служби за здраве на околната среда в местни съвети имат правомощия да преследват наемодатели, които незаконно гонят наематели. Полицията не се включва в случаи на незаконно изгонване, освен ако изгонването е с насилие. Въпреки това заслужава да се свържете с полицията, ако сте незаконно изгонени, за да има доказателства, които можете да използвате по-късно, ако е необходимо. Ако не се чувствате комфортно, да викате полицията може да искате да се свържете с местните политици или обществени групи, така че да има доказателства, които можете да използвате по-късно.

Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да предоставя съвети и информация за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия.