phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

КВАРТАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Проблемите във вашия квартал могат да варират от лай на кучета до сериозно асоциално поведение като вандализъм. Най-общо казано, всяко поведение, което причинява проблеми, притеснява отделни семейства или обществения ред представлява неприемливо поведение и, в някои случаи, антисоциални дейности.

Ако сте в в комунално жилище (НМО), може да имате различни проблеми с вашите съквартиранти. Ако проблемът е причинен от разликата в личностното поведение между вас и вашите съквартиранти, решението може да бъде една открита дискусия за проблема.

Живеенето в съседство с други хора може да създаде проблеми от време на време. Шум късно вечер, кучешки лай и оградни спорове могат да доведат до аргументи. Водене на преговори с вашите съседи обикновено е най-добрият начин да се справите с всякакви проблеми.

Няма единна дефиниция на антисоциално поведение. Кучешки изпражнения, шум, вандализъм и тормоз са няколко примера. Обаче обикновено се приема, че всяко асоциално поведение "неоснователно пречи на друго лице на правото на мирно ползване на дома, както и околното пространство".