phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ВАШИТЕ ЖИЛИЩНИ ОПЦИИ

в Северна Ирландия Има четири основни жилищни възможности:

Проблеми и трудности могат да възникнат за вас при всяка от възможностите. Информацията, съдържаща се в този раздел, може да ви помогне да разреши проблема. Въпреки това, ако вие сте изправени пред сериозни затруднения, трябва да говорите със съветник възможно най-бързо, за да получите повече информация конкретно за вашите обстоятелства.

Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има задължение да предоставя съвети на бездомните хора за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия