phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ПЛАЩАНЕ НА НАЕМА

Ако сте наели имот, вие трябва да плащате наем на собственика. Можете да бъдете изгонен, ако не плащате наем. В повечето случаи Вие също трябва да дадете на наемодателя депозит преди да се настаните и много частни наемодатели, изискват наема да се плаща в началото на месеца.

Получете съвет, ако сте във финансови затруднения и ви е трудно да плащате тези разходи. Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да предоставя съвети и информация за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия.

Наемодателите или агенти обикновено изискват наемателите да плащат наем в началото на всеки месец. При нов договор за наем това означава, че първия месец наем ще трябва да се плати в допълнение към депозита.

Наема обикновено само обхваща сумата, наемодателят ви взима за живее в имота. Понякога под наем също така се включват пари за други неща като сметки или поддръжка. Това се нарича цялостен наем.

Ако сте на ниски доходи, може да успеете да получите жилищни помощи, които да помогнат към разходите за жилище. От април 2008 г. правото на частни наематели на жилища да ползват помощ се изчислява на база местни жилищни надбавки.

Често може да бъде трудно да се справите с дългов проблем, но повечето задължения обикновено могат да бъдат решени с планиране и създаването на един поетапен подход за управление на вашите финанси.