phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

Ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) ви смята за бездомни, вие може да имате право на временно настаняване докато разследването приключи. Ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) реши, че отговаряте на състоянието потенциален(пълноценен) кандидат (FDA) тя ще ви предостави временно настаняване докато постоянно жилище се освободи.

Кога мога да получа временно настаняване?

Вие може да получите право на временно настаняване от Агенция Социални Жилища (Housing Executive) в четири случая:

  • Ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) реши, че сте бездомни и вярва,че имате приоритетна нужда, но все още не е завършила своите разследвания навашите обстоятелства.
  • ако сте бездомни умишлено, но имате приоритетна нужда, въпреки че в този случай ви се предлага само временно настаняване за кратък период от време да ви  позволи да намерите алтернативно настаняване.
  • ако чакате Агенция Социални Жилища (Housing Executive) да преразгледа  решението за бездомност.
  • докато чакате за постоянно жилище.

Какво ще бъде временното настаняване?

Временно настаняване, предоставено от Агенция Социални Жилища (Housing Executive) трябва да бъде подходящо за вашите нужди.  Агенция Социални Жилища (Housing Executive) може да ви поставят в:

  • хостел, управлявани от Агенция Социални Жилища.
  • хостел управляван от доброволна организация.
  • самостоятелна квартира в частния секторът, известно като "single let".

Агенция Социални Жилища (Housing Executive) обикновено се опитват да използват свое собствено настаняване. В семейните общежития и самостоятелни апартаменти не трябва да споделяте кухня и перални съоръжения.  Ако вие сте един човек, може да ви поставят в общежитие с общ санитарен възел.

Трябва ли да  приема временното настаняване, което ми се предлага?

Вие не сте длъжен да останете във временното настаняване, предоставено от Агенция Социални Жилища (Housing Executive). Можете да останете при приятели или роднини.

Ако сте потенциален(пълноценен) кандидат (FDA) може да искате да отседнете под наем, докато ви настанят. 

Ако решите да наемете частна квартира, докато чакате за предлагане на постоянно жилище трябва да получите разрешение от Агенция Социални Жилища (Housing Executive). 

Ако сте се решили на временен наем в частния сектор, опитайте се да намерите собственик, който ще приеме наемен срок от 6 месеца.  Агенция Социални Жилища (Housing Executive) може да разгледа по-дълъг наем като постоянно жилище.  Ако това се случи, можете да загубите състоянието си на потенциален(пълноценен) кандидат (FDA). 

Ако ще наемате частно, докато чакате за постоянно жилище от Агенция Социални Жилища (Housing Executive) трябва да получите съвети от Агенция Социални Жилища (Housing Executive) или агенция за съвети.

Дали временно настаняване е подходящо?

Временното настаняване не трябва да бъде идеално. Обаче Агенция Социални Жилища (Housing Executive) ще се опита да гарантира, че временното настаняване:

  • е адекватно за вас и всеки, който обикновено живее с вас.
  • е в приемливо състояние, разумно обзаведено и достъпно за хора с увреждания.
  • осигурява благосъстоянието ви и благосъстоянието на живеещите с вас. 

Има много по-нисък стандарт за това, което е "разумно" за временно настаняване и не е вероятно да бъде идеалното решение.  Важно е да разберете, че това, което се счита за неадекватно, като постоянно жилище може да се счита разумно като временно решение.

Докато Агенция Социални Жилища (Housing Executive) се опита да ви намери подходящо временно настаняване локално, ако няма такова, може да ви се предложи настаняване в друга област на Северна Ирландия.

Ако имате предложение за временно настаняване, което не е приемливо, след като Агенция Социални Жилища (Housing Executive) е направила решение можете да обжалвате тази оферта да се прегледа.  Това право на преразглеждане не се прилага към оферти за временно настаняване, направени докато Агенция Социални Жилища (Housing Executive) все още провежда своите разследвания.

Обжалване на Агенция Социални Жилища решение

Ако сте недоволен от решението на Агенция Социални Жилища (Housing Executive), имате законово право на преразглеждане на решението. Ако Агенция Социални Жилища (Housing Executive) не променя решението, също така може да имате право вашия случай да бъде изслушан в окръжния съд, ако можете да покажете, че Агенция Социални Жилища (Housing Executive) е приложил грешно закона. Временно настаняване може да бъде предоставено, докато се чака за изхода от преразглеждане или обжалване.

Има много стриктни срокове, приложени към този процес и законно трябва да поискате преразглеждане в рамките на 28 дни, въпреки че Агенция Социални Жилища (Housing Executive) понякога може да удължи този срок.  Ако мислите, че решението на Агенция Социални Жилища (Housing Executive) е неправилно трябва да се свържете със агенцията за съвети незабавно.

Обжалване на решение за бездомността е сложен процес и може да бъде трудно да се справите сами.  Ако мислите, че решението на Агенция Социални Жилища (Housing Executive) е неправилно, трябва да говорите с агенцията за съвети.  Консултантът може да бъде в състояние да помогне с преразглеждането.