TwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ВАШИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Когато сте под наем на частно, имате определени права и отговорности като наемател.

По същия начин хазаина ви има отговорности към вас. 

Ако не сте сигурни за правата си или за задълженията към вашия наемодател, потърсете помощ от жилищен специалист.

Трябва да знаете дали ще сте наемател, които ще бъде защитен от закона или лицензополучател, който има много по малко законови права. Важно е да разберете правния си статут в новия дом.

Вашите права могат да варират в зависимост от вида на наемането и споразумението, което имате с вашия наемодател. Въпреки това има няколко основни области, където законът ви дава права. Вашето наемно споразумение може да разшири вашите основни жилищни права, но не може да ограничи правата ви. Ако наемодателят ви е отказал някои от тези права, свържете се с агенция за съвети.

Ако вашия наем започва на или след 1 април 2007 г., вие имате някои допълнителни основни права, дори когато нямате наемен договор.

Въпреки, че вашите отговорности може да варират в зависимост от вида на наемателството и договора, които имате с вашия наемодател, има няколко основни области, където вие имате отговорности.

Наемното споразумение е юридически договор, който трябва да прочетете внимателно преди да подпишете. Получете съвет ако сте притеснен за подписване на договора за наем и не забравяйте че вербално споразумение, може да се счита за наемно споразумение в очите на закона. Не подписвайте договора за наем, докато не сте доволни с всички условия.