TwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Основните права на наемателите

Вашите права могат да варират в зависимост от вида на наемането и споразумението, което имате с вашия наемодател. Въпреки това има няколко основни области, където законът ви дава права. Вашето наемно споразумение може да разшири вашите основни жилищни права, но не може да ограничи правата ви. Ако наемодателят ви е отказал някои от тези права, свържете се с агенция за съвети.

Правото на наемна книга

Имате право да наемна книга. Вашият хазаин не трябва да ви таксува за нея. Наемната книга трябва да садържа:

  • име и адрес на  наемодателя.
  • периода на наемането.
  • размера на наема и когат трябва да се плати.
  • дали трябва да плащате данъци.

Обърнете се към вашата община, ако наемодателят ви не ви даде наемна книга. Вашият наемодател нарушава закона, ако не ви издаде наемна книга.

Право на свобода от тормоз и незаконно изгонване

Тормоз включва всякакви действия, предназначени да ви попречат да използувате правата на наемател. Тормоз от наемодател  включва:

  • спиране на доставките на електрическа енергия,
  • влизане в помещенията без ваше разрешение (освен в спешни случаи)
  • извършване на актове на насилие срещу вас. 

Незаконно изгонване включва всеки опит да ви накарат да напуснете дома си, когато не е изпълнена правилната правна процедура. Тормоз и незаконно изгонване са престъпления. Лица виновни за тормоз или незаконно изгонване могат да бъдат лишени от свобода или глобени.

Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да предоставя съвети и информация за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия

Право на най-малко 28 дни предизвестие за напускане

С изключение на срочен наем, където вашето наемателство легално ще изтече, наемодателят е длъжен да ви даде предизвестие най-малко 28 дни. Съобщението трябва да бъде в писмена форма.  Срока на предизвестието, който вашият наемодател е длъжен да даде зависи от това колко дълго сте живели в имота.  Ако сте живели в имота за повече от 5 години, предизвестието трябва да бъде най-малко 8 седмици.  Ако сте живели в имота за 10 години или повече, предизвестието трябва да бъде най-малко 12 седмици. 

Когато изтече съобщението, наемодателят трябва да отида в съда, за да получи заповед да ви изгони. Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да предоставя съвети и информация за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия

Право на справедлив процес

Наемодателя трябва да следва правилната правна процедура за да ви изгони. Вашият наемодателят трябва:

  • да ви даде най-малко 28 дни предизвестие в писмена форма.
  • да получи съдебна заповед.
  • да получи съдебно решение за изпълнение на заповедта от (Enforcement of Judgement Office). 

Вашият наемодателят не може да сменя ключалките или премахне вашите вещи без да ви даде предизвестие най-малко 28 дни и получаване на съдебната заповед. Ако наемодателят ви се опитва да ви изгони насила без съдебна заповед, незабавно се свържете с Министерството на околната среда или вашата местна агенция за съвет. 

Лицензополучателят няма същото ниво на защита от изгонване. Например вашия наемодател не трябва да ви даде четири седмици или получи съдебна заповед, преди да ви изгони. Може да се наложи да се даде "разумен срок да напуснат собственоста"; обаче това може да бъде за няколко часа. Това е известно като " време за опаковане".

Вие може да сте лицензополучател , ако:

Потърсете съвет от Housing Rights Service или други агенции, ако не сте сигурни за правата си.  

Съветник може да структурирате вашите опции и може да бъде в състояние да накара вашия наемодател да изпълни своите отговорности.