phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

ОБВЪРЗАНО НАСТАНЯВАНЕ

Овързано настаняване е настаняване, което се предоставя като част от работата ви и е обусловено от постоянната заетост на работника с неговия/нейния работодател. Ако живеете в обвързано настаняване, обикновенно губите правото да останете в жилището, ако загубите работата си. 

Видове обвързано настаняване

Има три основни типа на договореност, при които вашият работодател осигурява   жилище:     

  • имотът е собственост на работодателя и вие плащате наема директно на работодателя
  • имотът е собственост на трето лице и вие плащате директно на вашия работодател,  който се разплаща на собственика на имота
  • имотът е собственост на трето лице и вие плащате наема директно на третото лице; ролята на работодателя е само като посредник.

Общи проблеми за наемателите

Можете да срещнете редица проблеми, ако живеете в обвързано настаняване, като например:

  • жилището може да е предназначено за един човек и следователно не е лесно за вашия партньор или семейството ви да се присъедини.
  • пренаселеност може да бъде сериозен проблем в обвързаното настаняване.
  • уволнение от работа или агенция по заетостта обикновено води до загуба на дома.
  • липсата на договор за наем.
  • приспадане на наема директно от заплати.
  • наем таксуван като част от заплатата.
  • Наема, който взима Агенцията по заетостта(Employment Agency) е обикновено по-висок от други частни наемодатели за подобни имоти. 

Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да предоставя съвети и информация за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия. 

Ако се опасявате от бездомност поради загуба на работата си, или мислите, че живеете в условията на негодни или препълнени жилища, обърнете се към Дирекция Жилищни Права(Housing Rights) или към местната агенция за съвети за помощ.