phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Bulgarian

Тези страници са преведени на полски, португалски, литовски, словашки, руски, румънски, френски, мандарин и кантонски. Те съдържат кратко описание на жилищните въпроси, които засягат чужди граждани, живеещи в Северна Ирландия.

Ако сте се преместили в Северна Ирландия, за да започнете работа, вие сте се присъединили към нарастващото население на работниците мигранти,

които живеят и работят в Северна Ирландия.

в Северна Ирландия Има четири основни жилищни възможности:

Комунално жилище (HMOs) са споделени от наематели, които не са членове на едно семейство. Съществуват специални правила за вашия дом, ако живеете в жилище, обитавано от няколко отделни лица/семейства (House in Multiple Occupation, HMO).

 

Овързано настаняване е настаняване, което се предоставя като част от работата ви и е обусловено от постоянната заетост на работника с неговия/нейния работодател. Ако живеете в обвързано настаняване, обикновенно губите правото да останете в жилището, ако загубите работата си.

Ако сте наели имот, вие трябва да плащате наем на собственика. Можете да бъдете изгонен, ако не плащате наем. В повечето случаи Вие също трябва да дадете на наемодателя депозит преди да се настаните и много частни наемодатели, изискват наема да се плаща в началото на месеца.

Агенция Социални Жилища (Housing Executive) има правно задължение да предоставя съвети на бездомните хора за предотвратяване на бездомността на всеки, който се интересува в Северна Ирландия. Агенция Социални Жилища (Housing Executive)трябва да ви помогне, ако смята, че сте без дом, или предстои да се превърнате в бездомен в следващите 28 дни.

Ако наемете жилище от частен собственик, вие ставате "наемател" или "лицензополучател".

Важно е да се знае кои от тях сте, защото наемателите имат доста законни права, докато лицензополучателите много малко.

Имате право да ползвате вашия дом, безопасно и спокойно. Ако смятате, че сте подложен на тормоз, потърсете помощ и съвети за това как да защитите правата си.

Ако сте наемател, можете само да бъдете изгонен, ако наемодателят ви, ви даде най-малко 28 дни предизвестие да напуснете и получи заповед от съда. Ако наемодателят ви, ви изгонва без да следва правилната процедура, това може да е незаконно.

Сплашване е криминално престъпление. Ако сте били заплашвани или атакувани във вашия дом, може да успеете да получите помощ от Жилищна Агенция Социални Жилища (Housing Executive).

Проблемите във вашия квартал могат да варират от лай на кучета до сериозно асоциално поведение като вандализъм. Най-общо казано, всяко поведение, което причинява проблеми, притеснява отделни семейства или обществения ред представлява неприемливо поведение и, в някои случаи, антисоциални дейности.

Ако станете свидетел или преживеете престъпление от омраза, трябва да съобщите за това в полицейската служба на Северна Ирландия. Можете да го направите на адрес oнлайн или чрез набиране на 101. При спешен случай, наберете 999.

Subscribe to RSS - Bulgarian Subscribe to Bulgarian