phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Depozit zaplatený pred 1. Aprílom 2013

CORONAVIRUS UPDATE

Väčšina podnájomníkov zaplatí po nasťahovaní sa do nehnuteľnosti záručný depozit. Keď sa vysťahujete, tento by vám mal byť vrátený. Prenajímateľ si môže ponechať časť vášho depozitu, ak ste akýmkoľvek spôsobom poškodili nehnuteľnosť, alebo ak dlžíte za nájomné

Kedy dostanem späť svoj depozit?

V bežnom prípade by ste mali dostať svoj depozit späť do 28 dní od skončenia vášho podnájmu. Prenajímateľ by mal preveriť nehnuteľnosť podľa kópie inventára vyhotoveného po tom, ako ste sa nasťahovali a poznamenať všetky vami spôsobené škody.

Ak neexistujú žiadne škody a vaše nájomné je splatené, váš prenajímateľ by vám mal vrátiť váš depozit. Môže to trvať niekoľko dní. Niekedy prenajímatelia odmietnu vrátiť peniaze dokiaľ nemajú dôkaz o tom že ste zaplatili všetky účty.

Aj keď ste pôvodne zaplatili depozit agentovi, váš prenajímateľ je zvyčajne zodpovedný za vrátenie vášho depozitu.

Kedy si môže môj prenajímateľ ponechať môj depozit?

Váš prenajímateľ môže vykonať primerané zrážky z depozitu ak:

 • bola nehnuteľnosť poškodená,
 • nebol zaplatený nájom,
 • chýba zariadenie,
 • nehnuteľnosť potrebuje vyčistiť,
 • ste odišli pred koncom vašej nájomnej zmluvy.

Aj keď má váš prenajímateľ platný dôvod pre ponechanie si časti vášho depozitu, mali by ste zvyšok dostať späť. Váš prenajímateľ obvykle nemôže zraziť peniaze z vášho depozitu pre inzerciu alebo poplatky agentúre za opätovné prenajatie nehnuteľnosti. Váš prenajímateľ to môže vykonať iba ak ste odišli pred koncom podnájmu.

Koľko peňazí si môže prenajímateľ ponechať?

Váš prenajímateľ si môže ponechať iba sumu za opravy alebo výmenu akéhokoľvek poškodeného predmetu na báze rovnaké za rovnaké. Nemali by ste byť účtovaný za nové zariadenie, ak poškodené zariadenie nebolo nové.

Nemalo by sa od vás očakávať že vrátite nehnuteľnosť v lepšom stave ako bola keď ste sa nasťahovali. Očakáva sa od vás že napravíte akékoľvek škody, alebo vyčistíte akékoľvek zariadenie zašpinené mimo normálneho opotrebovania. Za akúkoľvek prácu vykonanú, alebo vami zaplatenú, si pred odchodom ponechajte záznamy alebo potvrdenky.

Čo je normálne opotrebovanie?

Váš prenajímateľ si nemôže ponechať váš depozit z dôvodu stavu bežného opotrebovania nehnuteľnosti. Napríklad, ak sa obnosí koberec, je to pravdepodobne opotrebenie, ale koberec popálený od cigariet bude považovaný za škodu.

Povolená výška opotrebovania záleží na:

 • stave nehnuteľnosti keď ste sa nasťahovali,
 • dĺžky času vášho pobytu.

Ak si myslíte že budete mať problém dostať od vášho prenajímateľa späť svoj depozit, odfotografujte škody a urobte inventár čo najskôr po vašom nasťahovaní sa. Inventár pošlite svoju prenajímateľovi a uchovávajte záznamy akejkoľvek komunikácie s vaším prenajímateľom týkajúce sa poškodenia alebo opráv nehnuteľnosti.

Môže si môj prenajímateľ ponechať môj depozit ako nájom za posledný mesiac?

Váš prenajímateľ má právo odpočítať akýkoľvek nezaplatený nájom z vášho depozitu. Ak dlžíte viac ako je hodnota vášho depozitu, váš prenajímateľ na vás môže u súdu podať žalobu aby dostal dodatočné peniaze späť.

V prípade ak prenajímateľ odmieta vrátiť depozit môžete sa rozhodnúť ponechať si nájomné za posledný mesiac. Toto sa neodporúča. Máte právnu zodpovednosť platiť nájom a váš prenajímateľ vás môže zažalovať na súde pre odškodnenie za akýkoľvek nezaplatený nájom ktorý dlžíte.

Nesúhlasím aby si môj prenajímateľ ponechal môj depozit

Ak máte problémy primäť vášho prenajímateľa vrátiť váš depozit na konci podnájmu, dohodnite sa s vaším prenajímateľom.

Uschovajte si dokumentáciu

Uschovajte si všetku dokumentáciu týkajúcu sa vášho depozitu a akúkoľvek evidenciu o stave nehnuteľnosti po nasťahovaní sa. Toto môže pomôcť ak sa neskôr budete dojednávať s vaším prenajímateľom. Užitočné predmety zahŕňajú:

 • inventár,
 • fotografie ktoré ste odfotili po nasťahovaní sa,
 • potvrdenky za vami nahradené predmety,
 • potvrdenky za vami uhradené opravy,
 • potvrdenky za zapletené nájomné,
 • listy vášmu alebo od vášho prenajímateľa (napríklad o opravách alebo nahradených predmetoch).

Tieto budú tiež užitočné ak budete musieť ísť na súd aby ste dostali späť svoj depozit.

Napíšte svojmu prenajímateľovi

Ak vám váš prenajímateľ odmietne vrátiť váš depozit, napíšte mu a požiadajte o jeho vrátenie. Váš list by mal žiadať o:

 • dôvod prečo prenajímateľ zadržiava depozit,
 • rozpis nákladov odpočítaných z vášho depozitu
 • potvrdenky o tom že prenajímateľ vykonal opravy alebo výmenu zariadenia.

Dajte svojmu prenajímateľovi lehotu na odpoveď. Váš prenajímateľ môže odpovedať zoznamom zrážok z vášho depozitu skôr ako ho vráti. Prezrite si ich a či s nimi súhlasíte. Ak s nákladmi nesúhlasíte budete mu musieť znova napísať. Ak váš prenajímateľ nereaguje na váš list, napíšte mu znova po tom čo skončila lehota.

Druhý list prenajímateľovi

Budete musieť napísať svojmu prenajímateľovi znova ak:

 • váš prenajímateľ neodpovedal na váš prvý list,
 • nesúhlasíte s akýmikoľvek nákladmi ktoré váš prenajímateľ zrazil z vášho depozitu,

Váš list by mal vysvetľovať:

 • ktoré náklady považujete za neprimerané,
 • dôvody prečo si myslíte že náklady sú neprimerané,
 • peňažnú hodnotu o ktorej si myslíte že by vám mala byť vrátená.

Určite svojmu prenajímateľovi lehotu na druhú odpoveď. Uveďte že nebudete mať inú možnosť ako podať voči svojmu prenajímateľovi žalobu na súde ak nedostanete späť svoj depozit do tohto dátumu.

Zažalovať svojho prenajímateľa

Ak nedostanete odpoveď alebo vám váš prenajímateľ stále nevrátil vaše peniaze, môžete sa pokúsiť dostať späť svoje peniaze zažalovaním svojho prenajímateľa na súde. Súd môže nariadiť vášmu prenajímateľovi vrátiť vám váš depozit. Nemusíte ísť na súdne pojednávanie ak vám váš prenajímateľ zaplatí pred pojednávaním.

Súd pre drobné pohľadávky sa zaoberá pohľadávkami do výšky £3000. Súdny protokol je zreteľný a pre jednanie na súde pre drobné pohľadávky nebudete potrebovať právnika. Musíte súdu zaplatiť určitý poplatok pre prejednávanie vašej pohľadávky. Tento si môžete nárokovať späť od vášho prenajímateľa ak vyhráte. Ak prehráte tieto peniaze stratíte.