phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Depozyt wpłacony przed 1 kwietnia 2013

Większość lokatorów wpłaca depozyt, kiedy wprowadza się do nieruchomości. Kiedy się wyprowadzasz, ten depozyt powinien być Ci zwrócony. Najemca może zatrzymać część Twojego depozytu jeśli w jakimś stopniu uszkodziłeś nieruchomość lub jeśli zalegasz z czynszem.

Kiedy otrzymam zwrot mojego depozytu?

Powinieneś zwyczajowo otrzymać zwrot swojego depozytu wciągu 28dni od zakończenia swojej umowy wynajmu. Najemca powinien przeprowadzić inspekcje nieruchomości według kopi inwentarza, którą sporządziłeś w momencie wprowadzenia się oraz powinien zanotować wszystkie szkody przez Ciebie spowodowane.

Jeśli nie ma żadnych szkód oraz nie masz zaległości w płaceniu czynszu, najemca powinien zwrócić Ci Twój depozyt. Może to potrwać kilka dni. Czasami najemca odmawia oddania Ci pieniędzy do momentu uzyskania dowodu spłacenia przez Ciebie wszystkich rachunków.

Nawet jeśli początkowo dałeś depozyt agentowi, Twój najemca jest zobowiązane do zwrócenia Ci Twojego depozytu.

Kiedy najemca może zatrzymać mój depozyt?

Twój najemca może w rozsądnym stopniu potrącić kwoty z depozytu, wtedy gdy:

 • nieruchomość została uszkodzona,
 • czynsz nie został spłacony,
 • brakuje przedmiotów,
 • nieruchomość musi zostać posprzątana,
 • opuściłeś lokal przed upływem terminu ustalonego w umowie wynajmu.

  Nawet jeśli Twój najemca ma uzasadniony powód do zatrzymania części Twojego depozytu, powinieneś otrzymać zwrot pozostałej kwoty. Twój najemca zazwyczaj nie może potrącić pieniędzy z depozytu na umieszczenie ogłoszenia lub na zapłacenie prowizji agencji nieruchomości w celu ponownego wynajmu nieruchomości. Twój najemca może postąpić tak tylko wtedy, kiedy wymówiłeś umowę wynajmu przed upływem terminu.

  Ile pieniędzy może zabrać najemca?

  Twój najemca może jedynie zatrzymać równowartość napraw lub wymiany wszystkich uszkodzonych przedmiotów na zasadzie ‘takie jak’. Nie powinieneś być obciążany kosztami nowych przedmiotów, chyba że przedmiot, który uszkodziłeś był całkiem nowy.

  Nigdy nie powinieneś być zobowiązany do oddania nieruchomości w lepszym stanie niż ten, w którym ją zastałeś wprowadzając się. Jesteś jedynie zobowiązany do przywrócenia do stanu użytkowego każdego uszkodzonego przedmiotu lub do wyczyszczenia każdego przybrudzonego przedmiotu ponad normalny stan zużycia eksploatacyjnego. Zachowaj dowody i rachunki za wszystkie prace, które wykonałeś lub zapłaciłeś przed wyprowadzeniem się.

  Co to jest normalne zużycie eksploatacyjne?

  Twój najemca nie może zatrzymać część Twojego depozytu z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego nieruchomości. Na przykład, jeśli dywan wygląda na używany, to jest to prawdopodobnie spowodowane normalnym zużyciem, ale umieszczanie niedopałków po papierosach na dywan będzie uważane jako szkoda.

  Wielkość zużycia eksploatacyjnego, które jest dopuszczalne zależne jest od:

  • stanu nieruchomości w momencie kiedy się wprowadziłeś,
  • długości czasu, od kiedy tam mieszkasz.

   Jeśli uważasz, że możesz mieć problemy z odzyskaniem swojego depozytu od najemcy, sfotografuj szkody oraz uzupełnij listę inwentarza jak najszybciej w trakcie trwania wynajmu. Wyślij tę listę inwentarza do Twojego najemcy oraz zachowaj całą dokumentację utrzymywania kontaktu ze swoim najemcą w sprawach szkód lub napraw w nieruchomości.

   Czy najemca może zatrzymać depozyt za ostatni miesiąc czynszu?

   Twój najemca ma prawo do potrącenia jakiegokolwiek niezapłaconego czynszu z Twojego depozytu. Jeśli jesteś winny więcej niż wartość Twojego depozytu, Twój najemca może przedsięwziąć procedurę sądową w celu uzyskania zwrotu dodatkowej sumy.

   Możesz zdecydować, aby wstrzymać wpłatę ostatniego miesięcznego czynszu, jeśli obawiasz się, że najemca odmówi zwrotu depozytu. Nie jest to wskazane.  Jesteś prawnie zobowiązany do płacenia czynszu, a Twój najemca może pozwać Cię do sądu, aby odzyskać każdy niezapłacony czynsz, który zalegasz.

   Nie zgadzam się, żeby najemca zatrzymał mój depozyt

   Jeśli masz problemy, aby najemca zwrócił Ci Twój depozyt pod koniec Twojej umowy o wynajem, negocjuj ze swoim najemcą.

   Zachowaj dokumenty

   Zachowaj wszystkie dokumenty, które posiadasz dotyczące Twojego depozytu i jakiekolwiek inne dowody stanu nieruchomości w momencie wprowadzenia się. Może być to pomocne, jeśli będziesz musiał później negocjować ze swoim najemcą.

   Przydatne rzeczy takie jak:

   • spis inwentarza,
   • zdjęcia zrobione, kiedy się wprowadziłeś,
   • rachunki za przedmioty, które wymieniłeś,
   • rachunki za naprawy, za które zapłaciłeś,
   • rachunki za wpłaty czynszów,
   • listy do i od Twojego najemcy (przykładowo dotyczące napraw lub wymiany przedmiotów).

    Te będą również przydatne, jeśli będziesz musiał wystąpić do sądu, aby odzyskać swój depozyt.

    Pisz do swojego najemcy

    Jeśli Twój najemca odmawia zwrócenia Ci Twojego depozytu, napisz i zapytaj o to, aby był on Tobie zwrócony. Twój list powinien zawierać pytania dotyczące:

    • przyczyny zatrzymania przez najemcę depozytu,
    • szczegółową listę potrąconych kwot z Twojego depozytu
    • rachunki potwierdzające to, że najemca przeprowadził naprawy oraz wymienił przedmioty.

    Ustal swojemu najemcy ostateczną datę na udzielenie odpowiedzi. Twój najemca najprawdopodobniej może wysłać odpowiedź z listą potrąceń z Twojego depozytu niż zwrócić Ci go. Przejrzyj listę i sprawdź, czy się z nią zgadzasz. Jeśli się nie zgadzasz z kosztami, będziesz zmuszony napisać ponownie. Jeśli Twój najemca w ogóle nie odpowie na Twój list, napisz ponownie po upływie ustalonej ostatecznej daty na odpowiedź.

    Drugi list do najemcy

    Będziesz musiał napisać do swojego najemcy ponownie jeśli:

    • Twój najemca nie odpowiedział na Twój pierwszy list,
    • nie zgadzasz się z kosztami, które Twój najemca potrącił z Twojego depozytu,

     Twój list powinien określać:

     • które koszty Twoim zdaniem są niezasadne,
     • przyczynę dla której uważasz, że koszta są niezasadne,
     • sumę pieniędzy, która Twoim zdaniem powinna być Ci zwrócona.

     Ustal swojemu najemcy ostateczną datę na wydanie drugiej odpowiedzi. Zaznacz, że nie będziesz mieć innej opcji niż pozwanie swojego najemcy do sądu, jeśli nie uzyskasz zwrotu swojego depozytu do wyznaczonej daty.

     Pozwanie najemcy do sądu

     Jeśli nie uzyskasz odpowiedzi lub Twój najemca nadal nie zwróci Ci pieniędzy, możesz starać się o odzyskanie swoich pieniędzy poprzez pozwanie Twojego najemcy do sądu. Sąd może nakazać Twojemu najemcy, aby zwrócił Twój depozyt. Możliwe, że sprawa nawet nie będzie wymagała wysłuchania przed sądem, jeśli Twój najemca zapłaci przed rozprawą.

     Sąd drobnych spraw cywilnych zajmuje się roszczeniami o wartości poniżej £3000. Procedura sądowa jest prosta i nie potrzebujesz prawnika, aby wnieść sprawę do sąd drobnych spraw cywilnych. Będziesz musiał wpłacić do sądu określoną sumę pieniędzy, aby rozpocząć swoją sprawę. Będziesz mógł żądać zwrotu tej sumy od Twojego najemcy, jeśli wygrasz rozprawę. Jeśli nie wygrasz rozprawy, stracisz tę sumę pieniędzy.<--break->