phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Dočasné ubytovanie

Ak si Bytová správa myslí že ste bezdomovec, môžete mať nárok na dočasné ubytovanie do skončenia preverovania. Ak sa Bytová správa rozhodne že spĺňate kritériá plnohodnotného žiadateľa (FDA) poskytne vám dočasné ubytovanie, do doby dokiaľ nebude dostupné trvalé ubytovanie.

Kedy môžem dostať dočasné ubytovanie?

Môžete mať nárok na dočasné ubytovanie od Bytovej správy v štyroch prípadoch:

  • ak sa Bytová správa rozhodne, že ste bezdomovec a verí, že môžete byť v okamžitej núdzi, ale ešte nebolo dokončené preverovanie vašej situácie,
  • ak ste bezdomovec úmyselne, ale ste v okamžitej núdzi, avšak v tomto prípade vám môže byť ponúknuté dočasné ubytovanie iba na krátky čas, umožňujúci vám nájsť alternatívne ubytovanie,
  • ak čakáte na revíziu rozhodnutia Bytovej správy o bezdomovstve
  • zatiaľ čo čakáte na trvalé ubytovanie.

Aké bude dočasné ubytovanie?

Dočasné ubytovanie poskytnuté Bytovou správou by malo byť vhodné pre vaše potreby. Bytová správa vás môže umiestniť v

  • ubytovni spravovanej Bytovou správou,
  • ubytovni spravovanej nezávislým orgánom,
  • samostatnej jednotke v sektore súkromného prenájmu, známeho ako “jeden prenájom”.

Bytová správa sa zvyčajne pokúša využívať svoje vlastné ubytovanie. V rodinných ubytovniach a samostatných bytoch sa nebudete musieť deliť o priestory na varenie a umývanie.

Musím prijať ponúknuté dočasné ubytovanie?

V dočasnom ubytovaní poskytnutom Bytovou správou nemusíte zostať. Môžete tiež zostať s rodinou alebo priateľmi. Ak ste plnohodnotným žiadateľom môžete vziať do úvahy súkromný podnájom dokiaľ nebudete presťahovaný.

Ak sa rozhodnete pre súkromný podnájom, zatiaľ čo čakáte na ponuku trvalého ubytovania, musíte dostať povolenie od Bytovej správy. Ak sa rozhodnete pre dočasný podnájom v sektore súkromného podnájmu, pokúste sa nájsť prenajímateľa, ktorý prijme podnájom na dobu 6 mesiacov. Bytová správa môže uznať dlhší podnájom vhodným trvalým ubytovaním. Ak sa tak stane, je možné že stratíte štatút plnohodnotného žiadateľa.

Ak sa rozhodnete pre súkromný podnájom zatiaľ čo čakáte na trvalé ubytovanie od Bytovej správy, mali by ste požiadať Bytovú správu, alebo poradenskú agentúru o radu.

Bude dočasné ubytovanie vhodné?

Dočasné ubytovanie nemusí byť ideálne. Avšak, Bytová správa sa pokúsi zabezpečiť aby dočasné ubytovanie:

  • bolo vhodnej veľkosti pre vás a kohokoľvek kto s vami zvyčajne žije,
  • bolo v primeranom stave, primerane zariadené a dostupné pre ľudí s postihnutím,
  • bralo do úvahy starostlivosť o vás, a starostlivosť o kohokoľvek kto s vami zvyčajne žije.

Dočasné ubytovanie má nižšiu úroveň toho, čo je “vhodné” a nie je pravdepodobné, že bude ideálnym riešením. Je dôležité si zapamätať, že čo je považované za nevhodné v prípade trvalého ubytovania môže byť vhodným ako dočasné riešenie.

Zatiaľ čo sa vám Bytová správa pokúša nájsť vhodné dočasné ubytovanie lokálne, ak nie je dostupné lokálne ubytovanie, môže vám byť ponúknuté ubytovanie v inej oblasti Severného Írska.

Ak vám bolo ponúknuté dočasné ubytovanie, ktoré považujete po rozhodnutí Bytovej správy za nevhodné, môžete na túto ponuku namietať využitím vášho zákonného práva na preskúmanie. Právo na preskúmanie sa nevzťahuje na ponuku dočasného ubytovania zatiaľ čo je Bytová správa ešte stále v procese preverovania.

Tags