phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Dodatkowe prawa lokatorów

Jeśli zaczął Pan/zaczęła Pani wynajmować lokal po 1 kwietnia 2007 r., przysługują Panu/Pani dodatkowe prawa podstawowe, nawet jeśli nie została sporządzona umowa najmu

Prawo do oświadczenia najmu

Oświadczenie jest pomocne w egzekwowaniu pewnych zobowiązań właściciela w zakresie napraw i wyszczególnia Pana/Pani prawa oraz obowiązki jako lokatora. 

Prawo do pewnych napraw

Właściciel wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu zazwyczaj ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie struktury najmowanego budynku i jego strony zewnętrznej w dobrym stanie wolnym od uszkodzeń.

Właściciel ma również obowiązek zadbać o prawidłowe działanie urządzeń hydraulicznych, gazowych oraz elektrycznych. Jeśli meble lub sprzęty ulegną zniszczeniu lub zużyją się może zajść potrzeba ich wymiany przez właściciela.  

Zależy to od przyczyny wymiany mebli lub sprzętów i warunków zapisanych w umowie najmu.   

Jeśli w twojej umowie o najem napisane jest, że wynajmujący lokal mieszkaniowy ma obowiązek przeprowadzać naprawy usterek, poproś go o to. Dobrym sposobem jest złożenie pisemnej prośby o naprawę i dostarczenie jej wynajmującemu. Jeśli tego nie zrobi możesz mieć prawo, jako najemca do zmuszenia go do przeprowadzenia takich napraw, jeśli warunki lokalu mieszkaniowego wpływają szkodliwe na twoje zdrowie. Masz również prawo do otrzymania pomocy od władz lokalnych jeśli lokal, który zamieszkujesz nie spełnia podstawowych standardów mieszkaniowych.

Urzędnicy ds. zdrowia środowiskowego z oddziału władz lokalnych mogą przeprowadzić inspekcję warunków i standardów twojego lokalu mieszkaniowego i przeprowadzić naprawy w prywatnie wynajmowanych lokalach mieszkaniowych.

Prawo do wynajmu przez 6 miesięcy

Jeśli umowa nie została sporządzona lub jeśli nie został w niej uwzględniony termin końca najmu, przysługuje Panu/Pani prawo do standardowego okresu najmu, który wynosi 6 miesięcy.<--break->