phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Ilegálne vysťahovanie

Ak ste nájomník, môžete byť vysťahovaný len vtedy, keď vám nájomca doručí avízo na vysťahovanie minimálne 28 dní vopred a doloží to príkazom súdu. Ak vás nájomca vysťahoval bez dodržania správneho postupu, môže to byť ilegálne.

Ilegálne vysťahovanie je vážnym občianskym a kriminálnym prečinom. Kontaktujte miestnu poradenskú agentúru, ak si myslíte, že vás chce nájomca ilegálne vysťahovať.

Môžem byť vysťahovaný na základe sťažnosti z obťažovania?

Ak máte stály nájomný pomer s nájomnou zmluvou, váš nájomca vás nemôže vysťahovať na základe sťažnosti z obťažovania, kým nedokáže, že ste porušili pravidlá zmluvy. Avšak ak sa blíži koniec nájomnej zmluvy, váš nájomca môže jednoducho odmietnuť obnoviť ju.

Ak nemáte nájomnú zmluvu, nájomca vás môže vysťahovať s patričným avízom vopred. Dĺžka tejto výpovednej lehoty záleží na tom ako dlho ste v nehnuteľnosti žili. Nebudete môcť zabrániť vysťahovaniu, ak váš nájomca pôjde na súd, takže je najlepšie, ak jednoducho odídete pred tým, ako nájomca začne právne konanie, pretože budete musieť zaplatiť súdne poplatky.

Osoby majúce oprávnenie vstupu na pozemok obyčajne nie sú chránené pred obťažovaním alebo vysťahovaním. Okamžite kontaktujte poradenskú agentúru, ak ste osoba majúca oprávnenie vstupu na pozemok a myslíte si, že vás nájomca obťažuje.

Môžem zabrániť nájomcovi, aby ma vysťahoval?

Ak sa vás nájomca pokúša vysťahovať bez dodržania správnych právnych postupov, súd ho môže prinútiť, aby ste sa mohli vrátiť späť do svojho domova. Súd môže v extrémnych prípadoch tiež vykonať opatrenia a zabezpečiť kompenzáciu.

Ak ste boli ilegálne vysťahovaní, vo výnimočných prípadoch môžete:

  • vynútiť si znova vstup (na tak dlho, ako je to bezpečné a právne dovolené)
  • dostať zákaz od súdu, aby sa vám umožnilo vrátiť domov
  • žiadať kompenzáciu za straty, ktoré ste utrpeli

Kde môžem získať pomoc, aby som si udržal domov?

Kontaktujte poradenskú agentúru, ako napríklad službu pre práva súvisiace s ubytovaním, ak ste boli vysťahovaní a nie ste si istí so svojimi právami. Poradca môže:

  • odovzdať vás úradu pre zdravie a životné prostredie, ktorý vám poskytne čalšiu asistenciu
  • pomôcť vám pri rokovaní s nájomcom alebo podniknúť proti nemu kroky
  • nájsť vám iné ubytovanie

Tiež môžete kontaktovať úrad pre zdravie a životné prostredie pri miestnej rade, ktorý má právomoc súdne stíhať nájomcov, ktorí ilegálne vysťahovali svojich nájomníkov. Polícia sa nemusí angažovať v prípade ilegálneho vysťahovania, kým vysťahovanie nie je násilné. Avšak je lepšie kontaktovať políciu, ak ste ilegálne vysťahovaní, aby ste mali dôkaz, ktorý môžete neskôr použiť, ak to bude potrebné. Ak si neželáte kontaktovať políciu, môžete kontaktovať miestnych politikov alebo komunitné skupiny, aby ste mali dôkaz, ktorý môžete neskôr použiť.