phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Kaucje

Większość właścicieli zechce otrzymać kaucję przed wprowadzeniem się do jego nieruchomości.  Kaucja to zwykle równowartość miesięcznego czynszu, płacona z góry. Zabezpiecza ona właściciela na wypadek powstania zniszczeń, kradzieży lub zaległości czynszowych.

Dlaczego potrzebna mi jest lista inwentaryzacyjna?

Właściciel wynajmowanego przez Pana/Panią mieszkania powinien wręczyć Panu/Pani listę inwentaryzacyjną w momencie wprowadzania się. Lista inwentaryzacyjna zawiera spis rzeczy zapewnionych przez właściciela razem z lokalem. 

Jeśli nie otrzyma Pan/Pani listy inwentaryzacyjnej na początku najmu, później może być trudno udowodnić, że właściciel zatrzymał kaucję w sposób niezgodny z prawem. 

Kiedy dostanę z powrotem moją kaucję?

Gdy najem dobiegł końca, powinien Pan/Pani dostać swoją kaucję z powrotem. Zanim wyprowadzisz się z wynajmowanego dotąd lokalu, ustal z właścicielem sprawdzenie stanu nieruchomości. Właściciel może sprawdzić zgodność stanu lokalu z listą inwentaryzacyjną. 

Jeśli nie stwierdzi żadnych uszkodzeń i nie zalega Pan/Pani z czynszem, właściciel powinien oddać kaucję.  

Czasami właściciele odmawiają wydania kaucji do momentu dostarczenia im dowodu opłat wszelkich rachunków.  Właściciel wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu ma obowiązek zwrócić kaucję, nawet jeśli była ona wpłacana do agencji wynajmu.

Kiedy właściciel może zatrzymać moją kaucję?

Właściciel może potrącić kwoty z kaucji jeśli:

  • zniszczona została jego własność,
  • czynsz nie został opłacony,
  • brakuje przedmiotów, które znajdowały się w wynajmowanym lokalu na początku,
  • wynajmowany lokal nie został sprzątnięty,
  • wynajmowany lokal został opuszczony przed upłynięciem umówionego terminu.

Właściciel może zatrzymać równowartość poniesionych kosztów napraw lub zastąpienia zniszczonego przedmiotu takim samym, nie ma natomiast prawa odliczyć kwoty na zakup nowego. Ma Pan/Pani obowiązek wyczyścić oraz naprawić tylko te przedmioty, które uległy zabrudzeniu lub zniszczeniu ponad normę.  Właściciel może odliczyć środki pieniężne jedynie za poniesione straty finansowe.

Zatrzymywanie kaucji z innych przyczyn, na przykład z powodu hałaśliwego przyjęcia, byłoby niezgodne z prawem. Nawet jeśli właściciel ma istotny powód do zatrzymywania części kaucji, reszta kwoty powinna być zwrócona lokatorowi.

Już na początku okresu najmu musi Pan/Pani całkowicie rozumieć czemu służy kaucja oraz w jakich okolicznościach może być zatrzymywana przez właściciela. Jeśli ma Pan/Pani problem z wyegzekwowaniem swojej kaucji pod koniec najmu, prosimy o skontaktowanie się z miejscową agencją doradztwa.