phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Lithuanian

These pages have been translated into Polish, Portuguese, Lithuanian, Slovak, Russian, French, Mandarin and Cantonese. They provide a brief description of housing issues that affect foreign nationals living in Northern Ireland.  You can also read this content in English

Pasirinkite kitą kalbą (choose another language)

Jeigu Jūs planuodami dirbti persikėlėte į Šiaurės Airiją, tuomet Jūs prisijungėte prie sparčiai augančios migruojančių darbuotojų bendruomenės. Šiame skyriuje yra trumpai aprašomos Jūsų su gyvenamuoju būstu susijusios teisės ir lengvatos, priklausančios nuo Jūsų kaip migruojančio darbuotojo kategorijos bei kilmės šalies.

Šiaurės Airijoje yra siūlomos keturios pagrindinės būstų alternatyvos: Jūs galite nuomotis nuosavybę iš privačių būsto savininkų, gyvenamąjį būstą Jums gali suteikti darbovietė, norėdami gauti paramą socialiniam, būstui įsigyti arba išsinuomoti, Jūs galite kreiptis pagalbos į Gyvenamųjų būstų vykdomąją įstaigą arba būstų asociacijas (užsienio valstybės piliečiams gali būti taikomi tam tikri apribojimai), Jūs galite nusipirkti gyvenamąjį būstą.

Jeigu nuomojatės būstą iš privataus būsto savininko, tuomet Jūs nuomojates privačioje valdoje ir tampate „nuomininku“ (angl. tenant) arba leidimą gyventi turinčiu asmeniu (angl. licesee).

Daugiaviečiais namais (HMO) yra laikomas būstas, kuriuo dalinasi nuomininkai nesusiję šeimos ryšiais. Jūsų būstui taikomos specialiosios taisyklės, jei gyvenate name su kitais gyventojais („HMO statusas“).

 

Su darbu susijusį būstą suteikia asmens darbovietė ir jo naudojimo sąlygas reglamentuoja darbuotojo ir darbdavio darbo santykiai. Jei Jūs gyvenate darbdavio suteiktame būste, tuomet dažniausiai netekę darbo, Jūs taip pat netenkate ir gyvenamosios vietos.

Jei Jūs gyvenate nuomojamajame būste, tuomet Jūs privalote mokėti nuomą to būsto savininkui. Jeigu nemokėsite nuomos, tuomet galite būti iškeldinti. Daugeliu atveju, prieš įsikeldami į naują būstą Jūs taip pat privalote sumokėti užstatą, o kartais ir nuomą į priekį.

Siekiant užkirsti kelią benamystei Šiaurės Airijos Gyvenamųjų būstų vykdomoji įstaiga pagal įstatymą privalo suteikti informaciją ir patarti visiems būsto klausimais besidomintiems asmenims. >Gyvenamųjų būstų vykdomoji įstaiga privalo Jums padėti jei jie mano jog Jūs esate benamis arba juo tapsite per artimiausias 28 dienas.

Jūs, kaip ir kiekvienas kitas asmuo, turite teisę ramiai bei saugiai gyventi savo namuose. Jeigu jaučiate, jog iš Jūsų yra tyčiojamasi, kreipkitės pagalbos bei patarimo padėsiančio apsaugoti Jūsų teises.

Jei esate nuomininkas, būsto savininkas Jus gali priverstinai iškeldinti, tik suteikęs bent 28 dienų nuomos sutarties nutraukimo terminą arba gavęs atitinkamą teismo nutartį. Jei būsto savininkas Jus privertė išsikraustyti iš būsto nesekdamas nustatytų taisyklių, tuomet gali būti jog jis/ji pasielgė neteisėtai.

Bauginimas yra kriminalinis nusikaltimas. Jei kenčiate nuo bauginimų arba fizinės prievartos savo namuose, Jūs galite kreiptis pagalbos į Gyvenamųjų būstų vykdomąją įstaigą.

Problemos susijusios su kaimynais gali kilti tiek dėl lojančių šunų, tiek dėl rimto asocialaus elgesio tokio kaip pavyzdžiui vandalizmas. Bendrai kalbant, bet koks elgesys sukeliantis problemas ir netvarką pavienėms šeimoms arba platesnei bendruomenei, gali būti traktuojamas kaip nepriimtinas elgesys, o kai kuriais atvejais ir kaip antisocialinė veikla.

Jeigu jūs tapote neapykantos nusikaltimo liudininku ar auka, turėtumėte apie šį įvykį pranešti Šiaurės Airijos policijos tarnybai. Tai galite atlikti internetu arba paskambinę 101. Pavojaus atveju skambinkite 999.

Subscribe to RSS - Lithuanian Subscribe to Lithuanian