phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Lokator czy licencjobiorca

Musisz wiedzieć czy planujesz być lokatorem, który jest chroniony prawem, czy licencjobiorcą, któremu przysługuje tylko kilka praw.  Jest bardzo ważnym, abyś rozumiał swoje prawa statutowe w swoim nowym domu.

  Lokatorzy

  Będziesz zwyczajowo lokatorem jeśli:

  • mieszkasz w mieszkaniu lub domu, oraz
  • płacisz czynsz swojemu najemcy, oraz
  • nie dzielisz swojego domu ze swoim najemcą, oraz
  • Twój najemca nie jest członkiem rodziny.

  Jesteś prawdopodobnie lokatorem, jeśli posiadasz pokój w domu, który dzielisz z innymi osobami, ale nie z Twoim najemcą.

  Licencjobiorcy

  Licencjobiorcy posiadają mniej praw niż lokatorzy. Na przykład, Twój najemca nie musi uzyskać nakazu sądowego zanim Cię eksmituje. Może być trudnym do określenia czy jesteś licencjobiorcą czy lokatorem.

  Możesz być licencjobiorcą jeśli:

  • nie płacisz czynszu,
  • zatrzymujesz się u przyjaciół lub rodziny,
  • zatrzymujesz się w hostelu,
  • zatrzymujesz się w domu studenckim,
  • jesteś lokatorem mieszkającym z najemcą,
  • Twoje miejsce zamieszkania jest ściśle związane z Twoją pracą.

   Prawa związane z różnymi rodzajami umów o wynajem są skomplikowane. Skontaktuj się z poradnią jeśli nie jesteś pewny, który typ umowy o wynajem Cię dotyczy.

   Zagadnienia związane z czynszem dla licencjobiorcy

   Płacisz czynsz ustalony z najemcą w momencie wprowadzenia się. Jeśli nie zapłacisz czynszu Twój najemca może Cię eksmitować.

   Jeśli podpiszesz umowę w momencie wprowadzenia się, Twój najemca nie może podnieś Twojego czynszu do końca trwania umowy. Jeśli nie podpisałeś umowy, Twój najemca może podnieść czynsz w każdym momencie. Nie masz prawa do książeczki uiszczanych opłat za czynsz.

   Zagadnienia związane z naprawami dla licencjobiorcy

   Prawo mówi, że Twój najemca musi utrzymywać konstrukcję i zewnętrze nieruchomości w dobrym stanie. Dotyczy to:

   • dachu,
   • rynien,
   • zewnętrznych ścian,
   • okien i drzwi.

    Twój najemca musi utrzymywać w dobrym stanie urządzenia dostarczające gaz, prąd, ogrzewanie, wodę oraz urządzenia sanitarne. Twój najemca może mieć dodatkowy obowiązek dokonywania napraw w zależności od tego, co uzgodniłeś w momencie wprowadzenia się.

    Jesteś zobowiązany do wykonywania mniej istotnych napraw elementów dekoracji znajdujących się wewnątrz. Może to również dotyczyć odblokowywania zlewu lub zmiany bezpiecznika w razie potrzeby. Możesz również mieć inne obowiązki w zależności od tego, co uzgodniłeś w momencie wprowadzenia się.

    Twój najemca musi posiadać aktualny dowód o bezpieczeństwie instalacji gazowej na wszystkie urządzenia gazowe znajdujące się w nieruchomości. Jedynie inżynier gazownictwa z  Gas Safe Register może wydać dowód o bezpieczeństwie instalacji gazowej. Wszystkie zapewnione meble powinny być ognioodporne.

    Jeśli Twoje miejsce zamieszkania wymaga napraw, powiedz swojemu najemcy o tym natychmiastowo. Jeśli naprawy leżą w obowiązkach Twojego najemcy, mogą być sposoby, aby wymusić na Twoim najemcy wykonanie prac, ale musisz być świadomym, że jako licencjobiorca posiadasz tylko kilka praw do pozostania w nieruchomości, jeśli najemca zdecyduje Cię eksmitować.

    Ochrona przed eksmisją jeśli jesteś licencjobiorcą

    Twój najemca nie musi dawać Ci 28dni wypowiedzenia ani nie musi mieć nakazu sądowego, aby Cię eksmitować. Twój najemca zazwyczaj da Ci tylko rozsądny czas na opuszczenie nieruchomości. Może to być tak krótko jak kilka godzin lub tak długo jak kilka tygodni w zależności od Twojej sytuacji osobistej.

    Sprawdź swoją umowę z Twoim najemca, jeśli posiadasz taką. Twój najemca będzie musiał dać Ci czas wypowiedzenia zaznaczony w umowie. Jeśli nie ma tam ustalonego czasu, wtedy masz prawo tylko do rozsądnego czasu na opuszczenie nieruchomości.

    Zdobądź poradę w Housing Rights Service lub w innej poradni, jeśli Twój najemca stara się Cię eksmitować.