phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Koronavirusas ir būstas

Koronaviruso sukelta krizė gali taip pat sukelti problemų su būstu ir paversti jau egzistuojančias problemas dar sudėtingesnėmis iššspręsti. Ši informacija yra bendrinio pobūdžio ir apie tai, kaip Jūsų teisės susijusios su būstu ir pasirinkimo galimybės pasikeitė dėl šios pandemijos.

Gauk pagalbos dėl su būstu susijusių problemų

Housing Rights yra labradinga organizacija sutekianti nemokamus patarimus, kad galėtų padėti žmonėms neturintiems namų ar gyvenantiems blogose būsto sąlygose. Mes galime paaiškinti Jums Jūsų teises ir pasirinkimo galimybes, jeigu turite problemų susijusių su būstu. Taip pat, kai kuriais atvejais mes galime suteikti ir nemokamą tarpininkavimą. Tai yra nemokama paslauga kurioje nešališkas asmuo padės Tau ir Tavo būsto savininkui susitarti, kaip Jūs galetumėte išspręsti iškilusią problemą.

Skambink 028 9024 5640 ir pasirink opciją numeris 4, kad būtum sujungtas su patarėju. Tu gali paprašyti nemokamo vertėjo paslaugų, jeigu nesijauti tvirtai kalbėdamas Angliškai. Tiesiog pasakyk mums kokia kalba norėtum kalbėti.

Šiame puslapyje rasite informaciją apie

Būkite saugūs

Jūs privalote švariai ir reguleriai plautis rankas. Gydytojai iš viso pasaulio pasidalino patarimais įvairiomis kalbomis, kaip šiuo metu apsisaugoti. Pasitikrink Public Health Agency ir NHS svetaines dėl naujausios informacijos kaip saugotis nuo viruso.

Benamystė ir gyvenamosios vietos susiradimas

Aš esu benamis ir neturiu kur gyventi

Kuo greičiau susisiekite su NI Housing Executive telefonu 03448 920 908. NI Housing Executive teisiškai privalo padėti žmonėms kurie yra benamiai ir gali būti atsakingi už tai, jog Jums kur nors surastų gyvenamąją vietą.

Jeigu NI Housing Executive negali Jums padėti, pasišnekėk su patarėju. Kai paskambinsite, pasakykite mums kokia kalba Jūs kalbate ir mes perskambinsime Jums su vertėju.

Ar aš galiu gauti laikinąjį būstą per šią krizę?

NI Housing Executive gali turėti teisinę atsakomybę perkraustyti Jus į laikinąjį būstą jeigu Jūs neturite jokios gyvenamosios vietos. 

NI Housing Executive teikia pirmenybę į laikinąjį būstą tiems žmonėms kurie miega gatvėse arba gyvena nakvynės namuose bet dabar turi saviizoliuotis. Jeigu Jūs turite kur gyventi, bet ši vieta nėra labai tinkama Jums gyventi, Jums gali reikėti pagyventi ten šiek tiek ilgiau, kol ši krizė taps kontroliuojama.

Gauk patarimą  jeigu esi prašomas gyventi ten, kur yra kilęs pavojus Tavo sveikatai ir gerovei.

Ar galiu kraustytis į naujus namus per draudimo išeiti iš namų laikotarpį?

Jūs turėtumete likti dabartiniuose namuose iki kol vyriausybė atšauks draudimo išeiti iš namų laikotarpį. JK vyriausybė pataria žmonėms nepersikraustinėti į naujus namus šiuo laikotarpiu ir, jeigu įmanoma tai atidėti. Jeigu nuomojates savo dabartinį būstą, Jūsų būsto savininkas negali priversti Jūsų išsikraustyti jeigu neturi tam teismo sprendimo.

Gauk patarimą jeigu Tau reikia išsikraustyti per draudimo išeiti iš namų laikotarpį.

Man reikalingas asmuo kuris garantuotu už mane, tam, kad galėčiau persikraustyti, bet aš jo neturiu

Būsto savinikai turi teisę prašyti nuomininkų jog jie susirastų asmenį, kuris už juos garantuotų, tol kol jie to prašo iš visų potencialių nuominikų ir prieš nieką nediskriminuoja. Garantuojantis asmuo apsaugo būsto savininką nuo tam tikrų rizikų, tokių kaip nuomininko sugadinta nuosavybė ar nuomos nemokėjimas. Jeigu Jūs neturite asmens, kuris už Jus garantuotų, bandykite derėtis su būsto savininku. Galbūt Jūs galėtumėte gauti rekomendaciją iš savininko kuris Jums prieš tai nuomavo būstą, sumokėti didesnį depozitą arba apsidrausti savo mėnesinį uždarbį, jog sumažintumėte būsto sąvininko riziką.

Jūs neturėtumėte persikraustinėti iki kol draudimo išeiti iš namų laikotarpis nepasibaigs. Jūsų dabartinio būsto savininkas turi kreiptis į teismą, kad Jus iškeldintų, bet teismai šiuo metu nesprendžia iškeldinimo bylų.

Iškeldinimas ir kitos problemos Jūsų dabartiniuose namuose

Mano nuomojamo būsto savininkas paprašė manęs išsikraustyti

Jūsų būsto savininkas turi kreiptis į teismą, kad Jus iškeldintų. Niekas neturi teisės išskyrus teismo paskirtą asmenį iškeldinti Jus iš namų

Gauk patarimą, jeigu Jūsu prašo išsikraustyti iš namų.

Iškeldinimas

Naujas įstatymas nurodo, kad būsto savininkas turi Jums pranešti mažiausiai prieš 12 savaičių jeigu jis nori, kad Jūs išsikraustytumėte.

Bet, jeigu būsto savininkas Jums tai pranešė prieš 2020 metu Gegužės 5 - ą dieną , tuomet laikas duotas Jums išsikraustyti gali būti trumpesnis.

Kada laikas duotas Jums išsikraustyti baigsis, būsto sąvininkas negali priverstinai Jūsų iškeldinti, jeigu vis dar gyvenate tame būste. Būsto savininkas turi kreiptis į tesmą tam, kad Jus iškeldintų bet šiuo metu teismai iškeldinimo bylų nesprendžia.

Gauk patarimą jeigu Tavęs buvo paprašyta išsikraustyti arba jeigu Jūsų būsto sąvininkas bando Jus iškeldinti priverstinai.

Aš esu prieglobsčio prašantis asmuo ir mano dabartinė gyvenamoji vieta yra netinkama saviizoliacijai

Gauk patarimą, jeigu turite gyvenamąją vietą bet ji yra netinkama saugiai saviizoliacijai.

Kada aš galiu prašyti jog taisymo darbai būtų atlikti mano nuomojame būste, šios krizės laikotarpiu?

Dauguma būsto savininkų, taip pat ir NI Housing Executive kartu su būstų asociacijomis, atliks tik skubius taisymo darbus kol ši krizė baigsis. Šie taisymo darbai turėtu būti laikomi skubiais:

 • Dujų arba dūmų nuotekis
 • Elektros instaliacijos, kurios gali liestis su vandeniu
 • Atidengti elektros laidai
 • Kanalizacijos nuotekų veržimasis į namus
 • Lauko durų sutvirtinimas
 • Prakiurusios vandens cisternos, cilindrai ar vamzdžiai
 • Dingusios visos šviesos ar visas elektros energijos tiekimas
 • Šildymo sistemos gedimas atšiauriose oro salygose ir kai nėra kitos šildymo įrangos
 • Visų bendrųjų apšvietimo sistemų gedimas

Vyriausybė nesuteikė jokių rekomendacijų privatiems būstų savininkams apie tai, kaip jie turėtu elgtis su taisymo darbais nuomojamuose būstuose bet labai tikėtina, kad jie vygdys tik pačius skubiausius taisymo darbus.

Gauk patarimą, jeigu Jūsų namuose yra skubių taisymo darbų, bet būsto savininkas jų nesprendžia.

Ar galiu nutraukti savo nuomos sutartį, jeigu dėl šios krizės aš noriu išsikraustyti iš dabartinio būsto?

Jeigu Jūs esate privataus nuomojamojo būsto nuomininkas ir esate pasirašęs nuomos sutartį tam tikram laikotarpiui, Jūs negalite nutraukti šios sutarties iki jos galiojimo baigties termino. Jūs galite nuspręsti išsikraustyti iš šio būsto, bet būsto savininkas vistiek legaliai galės Jūsų reikalauti mokėti nuomą iki sutarties galiojimo pabaigos arba kol kitas asmuo įsikraustys ir perims nuomos sutartį. Pasišnekėkite su savo būsto savininku, jeigu esate šioje situacijoje ir galbūt Jūs kaip nors susitarsite.

Gauk patarim,ą jeigu turėjote anksčiau laiko išsikraustyti iš nuomojamų namų ir vis dar esate prašomas mokėti nuomą.

Problemos su nuomos ar būsto paskolos mokėjimu

Aš nustojau dirbti dėl Koronaviruso ir dabar nebegaliu susimokėti nuomos

Jeigu Jūs dirbote ir mokėjote mokesčius nuo savo uždirbtų pajamų 2020-ų metų vasario mėnesį, Jūsų darbdavys gali mokėti 80 procentų Jūsų vidutinio mėnėsinio atlyginimo pagal naująją vyriausybės programą. Pasikalbėkite apie tai su savo dardaviu arba darbuotojų sąjunga.

Išmokos pagal šią programą neprasidės iki 2020-ų metų balandžio mėnesio. Šiuo tarpiniu laikotarpiu Jūs galite kreiptis dėl pašalpų.

Panaši programa yra ir žmonėms kurie dirba savarankiškai kaip ‘self-employed’, bet išmokos jiems neprasidės iki 2020-ų metų birželio mėnesio. Šiuo tarpiniu laikotarpiu Jūs galite kreiptis dėl pašalpų.

Dėl kurių pašalpų aš galiu kreiptis?

Yra kelios skirtingos pašalpos dėl kurių galite kreiptis. Jos yra

 • Universal Credit, gali padėti su pragyvenimo ir nuomos išlaidomis
 • Rates Rebate, gali padėti susimokėti nuosavybės mokestį jeigu gaunate Universal Credit
 • Statutory Sick Pay, gali padėti, jeigu negalite dirbti nes sergate arba saviizoliuojatės

Yra ir kitų pašalpų kurias galite gauti, jeigu dirbote ir mokėjote nacionalinio sveikatos draudimo įmokas. Susisiekite su Make the Call arba vietine patarimų agentūra, jeigu nesate tikras kokias pašalpas galite gauti ir kaip pateikti prašymą joms gauti.

Kurios pašalpos man gali padėti dėl nuomos mokesčio?

Jeigu Jūs šiuo metu gaunate Housing Benefit, praneškite NI Housing Executive, kad Jūsų situacija pasikeitė. Suma kurią gaunate prisidėti prie nuomos mokesčio, gali būti padidinta.

Jeigu šiuo metu negaunate jokių pašalpų, kreipkitės dėl Universal Credit, kad gautumėte pagalbą dėl nuomos mokesčio. Jūs negausite išmokų mažiausiai 5 savaites, bet Jūs galite prašyti papildomų pinigų kol laukiate.

Kai pradėsite gauti Housing Benefit arba Universal Credit, galite kreiptis dėl Discretionary Housing Payment, dėl pagalbos su nuomos mokesčiu, jeigu Jūsų gaunamos pašalpos nepadengia pilnos sumos kurią mokate savo būsto savininkui.

Gauk patarimą, jeigu turite sunkumų susimokėti nuomos mokestį.

Papildoma pagalba dėl nuomos mokesčio mokėjimo

Tokios pašalpos kaip Universal Credit dažniausiai nepadengia viso nuomos mokesčio. Dauguma asmenų besinuomojačių būsta iš privačių būstų sąvininkų turi papildomai primokėti prie jau gaunamos pašalpos, kad padengtų pilną nuomos mokestį.

Discretionary Housing Payment (DHP) gali padėti su šia papildoma priemoka.

Kai kuriais atvejais, DHP sumokės visą nuomos likutį, kuris nėra padengtas Universal Credit išmokos, 13 - ą savaičių.  Kitais atvėjais DHP padengs tiktai tam tikrą sumą iš priemokos kurią sumokate savo būsto sąvininkui.

Mūsų patarėjai gali Jums padėti kreiptis dėl šios papildomos išmokos.

Kurios pašalpos man gali padėti dėl būsto paskolos įmokų?

Jeigu Jūs gavote tam tikras pašalpas bent per paskutinius 9 mėnesius, Jūs galbūt turite teisę į pagalbą  su Jūsų būsto paskolos palūkanų mokėjimų, bet šiuo metu nėra jokių naujų pašalpų padedančių žmonėms susimokėti būsto paskolos įmokas.

Jūs galite prašyti, kad Jūsų būsto paskolos davėjas suteiktu Jums būsto paskolos mokėjimų atostogas. Tai reiškia, kad Jums nereikės mokėti būsto paskolos įmokų kelis mėnėsius. Šiuo laikotarpiu Jums vistiek bus priskaičiuojamos būsto paskolos palųkanos, bet Jūsų kredito reitingas nenukentės del to, kad nustojote mokėti įmokas. Kad padengtumėte praleistus mokėjimus, Jūsų būsto paskolos davėjas gali pailginti paskolos laiką tiek mėnesių, kiek paskolos įmokų Jūs praleidote arba padidinti mėnesinę įmoką, kurią mokate.

Gauk patarimą, jeigu turite sunkumų mokėti būsto paskolos įmokas.

Kokią dar pagalbą aš galiu gauti iš vyriausybės?

Jūs galbūt galite gauti šiek tiek papildomos pagalbos kol laukiate pašalpų išmokų.

Jūs galbūt galite gauti pagalbos, jeigu Jūs

 • Turite koronaviruso simptomų arba Jums buvo pasakyta, kad turite saviizoliuotis
 • Reikalinga pagalba dėl neeilinio atvėjo ir Jūs gaunate mažas pajamas
 • Pateikėte prašymą gauti arba jau gaunate Universal Credit

Jūs galite kreiptis dėl šios pagalbos internetu,. Bet paraiškos forma yra Anglų kalba. Taip pat galite pateikti paraišką telefonu 0800 587 2750. Gauk patarimą, jeigu Jums yra reikalinga pagalba kreipiantis dėl pašalpų.

Šiuo metu yra labai daug žmonių kurie kreipiasi dėl šių išmokų ir paskolų ir Jums gali tekti bandyti prisiskambinti daug kartų, kol Jums pavyks su kuo nors pasikalbėti. Nenustokite bandyti prisiskambinti.

Kita pagalba kuri gali padėti per Koronaviruso krizę

Labdaringos organizacijos taip pat gali Jums padėti, jeigu Jums yra sudėtinga pragyventi šiuo laikotarpiu. Pasikalbėk su patarėju dirbančiu Housing Rights kuris galbūt galės Jums padėti, arba pasakys, kurios kitos organizacijos gali Jums padėti.

Pagalba maisto produktais ir būtiniausiomis priemonėmis

Jūsų vietinis maisto bankas gali Jums padėti, jeigu esate labai blogoje padėtyje. Susisiekite su  FareShare arba Trussell Trust, kad sužinotumėte kur yra Jūsų vietinis maisto bankas.  Taip pat pasidomėkite vietinėse bažnyčiose ir labdaros grupėse ar kokios nors vietinės iniciatyvos buvo sukurtos padėti žmonėms vietinėje bendruomenėje.

Nemokamas maitinimas mokykloje

Jūs galbūt galite gauti papildomų pinigų padėsiančių Jums šiuo laikotarpiu, jeigu Jūsų vaikai gaudavo nemokamą maitinimą mokykloje.

Pagalba prieglobsčio prašantiems asmenims

Bryson Intercultural gali Jums patarti apie Jūsų teises ir pagalbą kurią galite gauti, jeigu esate prieglobsčio prašantis asmuo, pabėgelis, arba asmuo kurio prieglobsčio suteikimo prašymas buvo atmestas.

Pagalba dėl nusikaltimų iš neapykantos

Police Service of Northern Ireland ir Victim Support NI gali padėti, jeigu tapote nusikaltimo iš neapykantos auka. Gauk patarimą, jeigu savo namuose jaučiatės nesaugiai, nes buvote terorizuojamas arba prieš Jus buvo panaudotas smurtas.