TwitterFacebook

 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Privačių būstų nuoma

Jeigu nuomojatės būstą iš privataus būsto savininko, tuomet Jūs nuomojates privačioje valdoje ir tampate „nuomininku“ (angl. tenant) arba leidimą gyventi turinčiu asmeniu (angl. licensee). Visuomet yra labai svarbu žinoti, kuriai kategorijai Jūs priklausote. Nuomininkai turi daugybę teisių, o leidimą gyventi turintys asmenys - vos kelias.

Jei nuomodamiesi būstą privačiai nesate tikras dėl savo teisių ir įsipareigojimų, tuomet nedelsdami kreipkitės patarimo į Gyvenamojo būsto teisių tarnybą arba į kurią nors kitą paramos organizaciją.

Tiek Jūs tiek Jūsų būsto savininkas turite tam tikras teises bei esate teisiškai įpareigoti vykdyti tam tikras pareigas.

Nuomos sutartis yra teisinis dokumentas. Prieš pasirašydami būtinai jį atidžiai perskaitykite.

Šiame skyriuje rasite informaciją apie saugą gyvenant privačiai nuomojamame būste, apie priešgaisrinę saugą, dujų bei elektros energijos tiekimą, o taip pat paaiškinimą apie tai kaip įstatymas saugo Jūsų kaip nuomininko teises.

Tiek Jūs, tiek Jūsų būsto savininkas norėdami nutraukti nuomos sutartį privalote pateikti atitinkamą nuomos sutarties nutraukimo terminą. Jeigu deramai nenutrauksite nuomos sutarties, Jums gali ir toliau tekti ją mokėti.

Bet kokie depozitai, sumokėti 2013 m. balandžio 1 d. ar po šios datos, privalo būti apsaugoti nuomos depozitų planu. Jeigu jūs sumokėjote depozitą prieš šią datą, jūsų depozitas nebus apsaugotas ir jūsų nuomotojas už sumokėtą depozitą bus atsakingas pats.