phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Nielegalna eksmisja

Jeśli jest Pan/Pani osobą najmująca lokal, może być Pan/Pani poddana eksmisji jedynie, gdy właściciel lokalu udzieli 28dniowego wypowiedzenia umowy najmu oraz otrzyma nakaz sądu.   W przypadku, gdy właściciel wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu dokonał eksmisji bez zachowania właściwej procedury, może to być niezgodne z prawem.

Nielegalna eksmisja jest poważnym przestępstwem kryminalnym i cywilnym. Jeśli uważa Pan/Pani, że właściciel wynajmowanego lokalu może dopuszczać się nielegalnej eksmisji, prosimy o kontakt z lokalną agencją doradztwa.

Czy mogę spodziewać się eksmisji po złożeniu skargi o prześladowaniu? 

Jeśli wynajmuje Pan/Pani lokal na zasadach określonych w umowie najmu, właściciel nie może dokonać eksmisji za złożenie skargi o prześladowaniu, chyba że udowodni, że złamał Pan/złamała Pani warunki umowy.  Jednak jeśli zbliża się koniec okresu najmu zapisany w umowie, właściciel może po prostu odmówić przedłużenia najmu. 

Jeśli Pan/Pani nie posiada podpisanej umowa najmu, właściciel może dokonać eksmisji po 28 dniach od wymówienia najmu. Nie będzie Pan mógł/Pani mogła zapobiec eksmisji, jeśli właściciel uda się do sądu, więc najlepszym wyjściem z sytuacji jest wyprowadzenie się, ponieważ koszty sądowe będą pokrywane przez Pana/Panią.

Licencjobiorcy zazwyczaj nie są chronieni w wypadku prześladowań lub eksmisji.  Jeśli jest Pan/Pani licencjobiorcą i uważa że jest prześladowany/prześladowana, należy bezzwłocznie skontaktować się z agencją doradztwa.

Czy mogę zapobiec mojej eksmisji?

Jeśli właściciel usiłuje zmusić Pana/Panią do opuszczenia lokalu wbrew odpowiedniej procedurze prawnej, sąd może go zmusić do przyjęcia Pana/Pani z powrotem.  W szczególnych przypadkach sądy mogą również ustalić grzywny oraz egzekwować rekompensatę.

Jeśli został Pan/została Pani legalnie wyeksmitowani, w rzadkich przypadkach może się Pan/Pani starać:

  • wymusić zgodę właściciela na ponowne wejście do lokalu (jeśli jest to bezpieczne i zgodne z prawem), 
  • uzyskać nakaz sądowy pozwalający na powrót do mieszkania,
  • uzyskać rekompensatę za doznane straty.

Skąd mogę uzyskać pomoc w zachowaniu swojego mieszkania?

Jeśli nie ma Pan/Pani pewności co do swoich praw i został Pan/została Pani wyeksmitowany/a, należy skontaktować się z agencją, taką jak na przykład Urząd Praw Mieszkaniowych. Doradca może:

  • skierować Pana/Panią do Wydziału Zdrowia Środowiskowego, gdzie uzyska Pan/Pani dalszą pomoc, 
  • pomóc w negocjacjach z właścicielem lub podjęciu kroków prawnych w stosunku do niego,
  • znaleźć inne miejsce zakwaterowania.

Może Pan/Pani również skontaktować się z Wydziałem Zdrowia Środowiska lokalnej Rady. Wydział ma możliwość wniesienia oskarżenia wobec właściciela, który nielegalnie eksmituje najemców.  W sprawie nielegalnej eksmisji nie ma potrzeby angażowania policji, chyba że podczas tego procesu użyto przemocy. Jednak warto powiadomić policję o nielegalnej eksmisji, aby uzyskać dowód, który można później wykorzystać w razie potrzeby. Jeśli wolałby Pan/wolałaby Pani nie informować policji, warto powiadomić miejscowych polityków lub grupy społeczne, aby uzyskać dowód, który można później wykorzystać w razie potrzeby.