phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Obťažovanie a týranie

Máte právo užívať si svoj domov v bezpečí a pohode. Ak sa cítite obťažovaný, vyhľadajte pomoc a radu o tom ako si chrániť svoje práva.

Môj nájomca ma obťažuje

Obťažovanie je akýkoľvek čin, vykonaný prenajímateľom (alebo niekým kto jedná za vášho prenajímateľa), ktorý má za účel narušiť pokojné nažívanie vo vašom domove.

Váš prenajímateľ vás obťažuje ak vás on/ona núti vysťahovať sa bez dodržania náležitého postupu, čím je dať vám minimálne 28 dňovú písomnú výpoveď pre vysťahovanie sa a súdny príkaz.

V iných prípadoch, keď sa nájomca pokúša znepríjemňovať vám život, aby ste sa vysťahovali 'dobrovoľne'. Môže tak urobiť nasledovne:

  • hrozbou
  • zapojením ostatných (napríklad stavbárov), aby vstupovali do vášho domova bez povolenia
  • nechať, aby sa váš domov dostal do stavu vážneho havarijného stavu
  • nechá stavebné práce nedokončené
  • núti vás podpísať zmluvu, ktorá obmedzuje vaše práva

Možno zistíte, že ste obťažovaní alebo týraní kvôli svojej rase, pohlaviu, sexualite náboženskému vyznaniu alebo z celkom banálnych príčin. Nájomca by mal byť obvinený z kriminálneho prečinu, ak vás obťažuje.

Čo môžem robiť, keč som obťažovaný a týraný?

Nečakajte, kým je obťažovanie a týranie zrejmé alebo zámerné pred tým, ako budete konať. Môžete:

  • požiadať nájomcu, aby s tým prestal
  • zozbierať dôkazy, čo sa deje
  • požiadať o pomoc poradenské centrum
  • požiadať nájomcu, aby komunikoval s vami písomne
  • napísať nájomcovi vyjadrenie, že ak obťažovanie bude pokračovať, budete konať v právnej rovine

Ak ešte stále máte problémy a ak sa ocitnete v ohrození, ako je napríklad vymknutie, môžete túto situáciu nahlásiť Úradu pre zdravie a životné prostredie na miestnom súde.

Možno bude potrebné kontaktovať políciu, ak sa vám vyhrážali a páchali násilie, pretože úrad pre zdravie a životné prostredie nie je schopný vám pomôcť okamžite. Avšak polícia nemusí byť informovaná o vašich právach. Ak je to možné, vyžiadajte si písomne od centra zoznam svojich práv.

Ak sa rozhodnete pre žalobu za obťažovanie a týranie, dbajte, aby vaše počiny nevyprovokovali nájomcu, aby začal proces vášho vysťahovania, čo by spôsobilo, že stratíte domov.