phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Obowiązki najemcy

Chociaż Pana/Pani obowiązki mogą się różnić zależnie od rodzaju najmu oraz umowy najmu, istnieje kilka kwestii, które są niezmienne

Jako lokator/licencjobiorca, odpowiada Pan/Pani za: 

  • opłacanie czynszu, jak również kaucji oraz w niektórych wypadkach czynszu z góry,
  • utrzymywanie wynajmowanego lokalu w przyzwoitym stanie,
  • przeprowadzanie drobnych czynności konserwacyjnych,
  • zgłaszanie niebezpiecznych uszkodzeń lokalu lub urządzeń,
  • wymówienie najmu według stosownych procedur (zachowując 4 tygodniowy okres).

Pana/Pani obowiązki mogą się różnić zależnie od rodzaju najmu lub w przypadku, gdy mieszka Pan/Pani wspólnie z właścicielem lokalu. Jeśli nie ma Pan/Pani pewności co do swoich obowiązków, prosimy o kontakt z agencją doradztwa.