phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Państwa sąsiedztwo

Problemy, które mogą pojawić się w Pana/Pani otoczeniu, mogą być różne poczynając od ujadających psów aż do poważnych przykładów zachowań antyspołecznych, takich jak wandalizm.  Ogólnie mówiąc, wszelkie zachowania, które powodują problemy i zamęt wśród poszczególnych rodzin lub całych społeczności, można zaliczyć do zachowań nie do przyjęcia lub w niektórych przypadkach, do działań antyspołecznych.

Niniejszy dział zawiera ogólny zarys dostępnej Państwu pomocy, gdy powstaną problemy z sąsiedztwem.

Zakłócanie spokoju oraz zachowania antyspołeczne mogą dezorganizować życie całych społeczności. Do przykładów zachowań antyspołecznych można zaliczyć wiele sytuacji: poczynając od zastraszania i rasizmu aż po hałasowanie i kłótnie dotyczące granic posesji.

Mieszkanie obok innych ludzi może być czasem powodem powstawania poważnych problemów. Kwestie takie, jak hałasowanie do późna w nocy, szczekanie psów oraz kłótnie dotyczące granic posesji mogą być źródłem sporów.

Jeśli ma Pan/Pani problemy ze współlokatorami, można skorzystać z dostępnych możliwości rozwiązania takiej sytuacji.