phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Koronawirus i mieszkalnictwo

Kryzys koronawirusowy może wywołać problemy mieszkaniowe i utrudw jaknić rozwiązanie istniejących problemów. Informacje te stanowią ogólną poradę na temat tego, jak zmieniły się Twoje prawa i opcje mieszkaniowe z powodu pandemii. 

Uzyskaj pomoc dotyczącą problemów mieszkaniowych 

Housing Rights jest organizacją charytatywną, która udziela bezpłatnych porad, aby pomóc ludziom dotkniętym bezdomnością i problemami mieszkaniowymi. Możemy wytłumaczyć Ci Twoje prawa i opcje, jeśli masz problem mieszkaniowy. W niektórych przypadkach możemy również zapewnić bezpłatną mediację. Jest to bezpłatna usługa, w której osoba bezstronna spróbuje pomóc Tobie i osobie od której wynajmujesz mieszkanie, uzgodnić sposób rozwiązania problemu.  

Zadzwoń pod numer 028 9024 5640 i wybierz opcję 4, aby porozmawiać z doradcą. Jeśli nie czujesz się komfortowo mówiąc po angielsku, możesz poprosić o bezpłatnego tłumacza. Po prostu powiedz nam, jakiego języka potrzebujesz.  

Ta strona zawiera informacje na temat 

Bezdomność i znalezienie miejsca do zamieszkania 

Jestem bezdomny i nie mam gdzie się zatrzymać 

Natychmiast skontaktuj się z NI Housing Executive pod numerem 03448 920 908. NI Housing Executive jest prawnie zobligowany do pomocy osobom bezdomnym i może być odpowiedzialny za znalezienie dla Ciebie miejsca do zamieszkania. 

Jeśli NI Housing Executive nie może Ci pomóc, skontaktuj się z doradcą. Kiedy zadzwonisz, powiedz nam, w jakim języku mówisz, a my możemy oddzwonić do Ciebie z tłumaczem.  

Czy mogę otrzymać tymczasowe mieszkanie/dom w czasie tego kryzysu? 

NI Housing Executive może mieć obowiązek prawny umieszczenia Cię w tymczasowym lokalu mieszkalnym, jeżeli nie masz gdzie się zatrzymać.   

NI Housing Executive nadaje pierwszeństwo kolejności tymczasowego zakwaterowania osobom, które nocują w trudnych warunkach lub przebywają w hostelu, jednak teraz muszą się samoizolować. Jeśli masz już gdzie się zatrzymać, ale nie jest to miejsce dla Ciebie odpowiednie, być może będziesz musiał zostać tam trochę dłużej, dopóki kryzys nie zostanie opanowany.  

Zwróć się o poradę, jeśli zostaniesz poproszony o przebywanie w miejscu, które stwarza zagrożenie dla Twojego zdrowia lub bezpieczeństwa.  

Czy mogę przeprowadzić się do nowego domu podczas okresu izolacji? 

Powinieneś zostać w swoim obecnym domu do czasu zakończenia przez rząd okresu izolacji. Rząd Zjednoczonego Królestwa zalecił ludziom, aby nie przeprowadzali się w tym czasie i w miarę możliwości odkładali przeprowadzki na później. Jeśli wynajmujesz swój obecny dom, właściciel nie może zmusić Cię do jego opuszczenia bez nakazu sądowego.  

Zwróć się o poradę, jeśli musisz się przeprowadzić podczas trwania okresu izolacji. 

Aby się przeprowadzić, potrzebuję poręczyciela, ale nie mogę go znaleźć 

Wynajmujący mogą prosić najemców o zapewnienie poręczyciela, pod warunkiem, że proszą o to wszystkich i nie stosują dyskryminacji. Poręczyciel chroni wynajmującego przed określonymi formami ryzyka, takimi jak spowodowanie przez najemcę zniszczeń lub niepłacenie czynszu. Jeśli nie masz poręczyciela, negocjuj z wynajmującym. Możesz dostarczyć referencję od poprzedniego wynajmującego, zapłacić większy depozyt lub wykupić polisę ubezpieczeniową dla dochodów, żeby zmniejszyć ryzyko wynajmującego.  

Nie powinieneś przeprowadzać się do czasu zakończenia okresu izolacji. Aby Cię eksmitować, Twój obecny wynajmujący musi iść do sądu, a sądy nie zajmują się obecnie eksmisjami.  

Eksmisja i inne problemy w Twoim obecnym domu 

Mój wynajmujący kazał mi opuścić wynajęty dom 

Twój właściciel musi iść do sądu, żeby cię eksmitować. Nielegalnym jest, aby ktokolwiek, poza funkcjonariuszem sądu zmuszał cię do opuszczenia Twojego domu.  

Zwróć się o poradę, jeśli zostałeś poproszony o opuszczenie domu. 

Eksmisja

Nowe prawo oznacza, że wynajmujący muszą dać Ci co najmniej 12 tygodniowe wypowiedzenie, jeśli chcą, abyś się wyprowadził. 

Jeśli jednak wynajmujący dał Ci wypowiedzenie przed 5 maja 2020 r., okres wypowiedzenia może być krótszy.

Kiedy Twój okres wypowiedzenia dobiegnie końca, wynajmujący nie może Cię zmusić do wyprowadzki, jeśli nadal jesteś w lokalu. Wynajmujący musi zwrócić się w tej sprawie do sądu, a sądy nie zajmują się w tej chwili rozpatrywaniem spraw dotyczących eksmisji.

Skorzystaj z porady, jeśli zostałeś poproszony o opuszczenie wynajmowanego miejsca zamieszkania lub jeśli Twój wynajmujący zmusza Cię do przeprowadzki.

Jestem osobą ubiegającą się o azyl, a moje mieszkanie nie nadaje się do samoizolacji 

Zwróć się o poradę, jeśli mieszkasz w mieszkaniu, ale nie jesteś w stanie bezpiecznie się samoizolować. 

W jaki sposób mogę załatwić naprawy w wynajętym domu w czasie tego kryzysu? 

Większość wynajmujących, w tym NI Housing Executive oraz związki mieszkaniowe, będą zajmować się tylko naprawami awaryjnymi do czasu zakończenia tego kryzysu. Następujące kwestie powinny być traktowane jako sytuacje awaryjne: 

 • ulatnianie się gazu lub oparów
 • armatura elektryczna w kontakcie z wodą 
 • okablowanie elektryczne pod napięciem lub nieosłonięte. 
 • przepływ ścieków do domu 
 • drzwi zewnętrzne, wymagające zabezpieczenia 
 • pękające zbiorniki magazynujące, butle lub rury 
 • awaria wszystkich świateł lub całego zasilania 
 • awarie systemów grzewczych w trudnych warunkach pogodowych i gdzie nie ma możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych 
 • awaria całego oświetlenia komunalnego. 

Rząd nie przekazał prywatnym właścicielom nieruchomości żadnych wytycznych, co do sposobu postępowania z naprawami, ale prawdopodobnie będą oni zajmować się tylko najpilniejszymi sprawami.  

Zwróć się o poradę, jeśli Twój dom wymaga napraw, a Twój wynajmujący nie załatwi tego problemu. 

Czy mogę zakończyć umowę najmu, jeśli chcę opuścić wynajęty dom z powodu tego kryzysu? 

Jeśli jesteś prywatnym najemcą i podpisałeś umowę najmu na czas określony, jesteś objęty tą umową aż do jej zakończenia. Możesz podjąć decyzję o wyprowadzce z lokalu, ale wynajmujący nadal ma prawo do obciążania Cię czynszem do czasu zakończenia umowy lub wprowadzenia się innej osoby i przejęcia przez nią umowy najmu. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, porozmawiaj ze swoim wynajmującym i sprawdź, czy możecie dojść do porozumienia. 

Zwróć się o poradę, jeśli musiałeś/aś opuścić wynajęty dom i nadal jesteś obciążany/a kosztami czynszu. 

Problemy związane z płaceniem czynszu lub spłatą kredytu hipotecznego 

Z powodu Koronawirusa przestałem pracować i nie mogę płacić czynszu 

Jeśli pracowałeś i płaciłeś podatek od swoich zarobków w lutym 2020 r., pracodawca może wypłacić Ci 80% Twojego zwykłego miesięcznego wynagrodzenia poprzez nowy program rządowy. Porozmawiaj o tym ze swoim pracodawcą lub związkiem zawodowym.  

Płatności w ramach tego programu rozpoczną się dopiero w kwietniu 2020 roku. W międzyczasie możesz ubiegać się o zasiłki. 

Podobny program istnieje dla osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, ale płatności te będą wypłacane dopiero w czerwcu 2020 roku. W międzyczasie można ubiegać się o świadczenia.   

O jakie świadczenia mogę się ubiegać? 

Istnieją różne świadczenia, o które możesz się ubiegać. Są to 

 • Universal Credit, który może pomóc w pokryciu kosztów utrzymania i mieszkania 
 • Rates Rebate, który może pomóc w opłaceniu podatku od nieruchomości, jeśli otrzymujesz Universal Credit 
 • Statutory Sick Pay, który może pomóc, jeśli nie jesteś w stanie pracować, ponieważ jesteś chory lub samoizolujesz się. 

Istnieją inne świadczenia, które możesz otrzymać, jeśli pracowałeś i opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli nie jesteś pewien, jakie świadczenia możesz otrzymać i jak się o nie ubiegać, porozmawiaj z Make the Call lub z lokalnym biurem doradczym

Jakie świadczenia mogą pomóc mi w opłaceniu czynszu? 

Jeśli już otrzymujesz Housing Benefit, poinformuj NI Housing Executive, że zmieniła się Twoja sytuacja. Kwota, którą otrzymasz na poczet swojego czynszu może wzrosnąć.  

Jeżeli nie otrzymujesz jeszcze innych zasiłków, zwróć się o Universal Credit, aby pomóc w opłaceniu czynszu. Nie dostaniesz żadnych pieniędzy przez co najmniej 5 tygodni, ale możesz ubiegać się o dodatkową pomoc w czasie oczekiwania na świadczenie. 

Po otrzymaniu Housing Benefit lub Universal Credit, możesz ubiegać się o Discretionary Housing Payment, który pomoże Ci w opłaceniu czynszu, jeżeli Twoje zasiłki nie pokryją pełnej kwoty, którą musisz zapłacić wynajmującemu.  

Zwróć się o poradę, jeśli masz problemy z płaceniem czynszu. 

Dodatkowa pomoc w płaceniu czynszu

Świadczenia takie jak Universal Credit zazwyczaj nie pokrywają kosztów pełnego czynszu. Większość prywatnych najemców musi płacić właścicielowi dodatkowo, ponad to, co pokrywają takie zasiłki.

A Discretionary Housing Payment (DHP) może pomóc w pokryciu takiego dodatkowego kosztu.

W niektórych przypadkach DHP pokrywa cały koszt czynszu, który nie jest finansowany przez Universal Credit przez 13 tygodni. W innych przypadkach DHP pokryje tylko określoną kwotę sumy dodatkowej, którą płacisz swojemu wynajmującemu.

Nasi doradcy mogą pomóc Ci ubiegać się o te dodatkowe pieniądze.

Jakie świadczenia mogą pomóc mi w spłacie kredytu hipotecznego? 

Jeśli przez ostatnie 9 miesięcy otrzymywałeś/aś określone świadczenia, możesz być uprawniony/a do otrzymania pomocy w zakresie spłaty odsetek od kredytu hipotecznego, natomiast nie ma żadnych, nowych świadczeń, które pomogłyby ludziom z kredytem hipotecznym.  

Możesz poprosić swojego kredytodawcę o urlop na spłatę kredytu hipotecznego. Oznacza to, że nie musisz spłacać kredytu hipotecznego przez kilka miesięcy. W tym czasie nadal będą naliczane odsetki, ale Twoja historia kredytowa nie ucierpi z powodu wstrzymania płatności. Aby pokryć zaległe płatności, kredytodawca może albo przedłużyć okres spłaty kredytu hipotecznego o taką samą liczbę miesięcy zaległych płatności, albo podwyższyć kwotę, którą płacisz w swoich miesięcznych ratach.  

Zwróć się o poradę, jeśli masz problemy ze spłatą kredytu hipotecznego. 

Jaką inną pomoc mogę uzyskać od rządu? 

Możliwe, że będziesz mógł uzyskać dodatkową pomoc podczas oczekiwania na wypłatę świadczeń.  

Możesz otrzymać pomoc, jeśli  

 • masz objawy Koronawirusa lub powiedziano Ci, żebyś się samoizolował 
 • potrzebujesz pomocy z powodu sytuacji kryzysowej a masz niskie dochody. 
 • złożyłeś wniosek o Universal Credit lub już go otrzymujesz. 

Możesz ubiegać się o tę pomoc online..,  ale formularz jest w języku angielskim. Możesz również aplikować dzwoniąc pod numer 0800 587 2750Zwróć się o poradę, jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku.  

O te dotacje i pożyczki ubiega się mnóstwo osób, tak więc zanim będziesz mógł z kimś porozmawiać, spodziewaj się, być może, wielu podejść. Próbuj się dodzwonić. 

Inne rodzaje pomocy w radzeniu sobie z kryzysem koronawirusowym 

Organizacja charytatywna może Ci pomóc, jeśli w tej chwili zmagasz się z trudnościami. Porozmawiaj z doradcą, który może Ci pomóc lub dostarczy informacji o innych agencjach, które mogą Ci pomóc.  

Pomoc w zakresie żywności i niezbędnych artykułów 

Twój lokalny  bank żywności może pomóc, jeśli jesteś w naprawdę złej sytuacji. Skontaktuj się z FareShare lub Trussell Trust, aby znaleźć lokalny bank żywności.  Powinieneś również sprawdzić w lokalnych kościołach lub grupach charytatywnych, czy zostały założone jakieś lokalne służby, aby pomóc ludziom w okolicy. 

Darmowe posiłki w szkole 

Pomoc dla osób ubiegających się o azyl 

Bryson Intercultural może doradzić Ci w zakresie Twoich praw i wszelkiej pomocy, jaką możesz uzyskać, jeśli jesteś osobą ubiegającą się o azyl, uchodźcą lub osobą, której wniosek o azyl został odrzucony.  

Pomoc w postępowaniu z przestępczością z nienawiści 

Police Service of Northern Ireland oraz Victim Support NI mogą pomóc, jeśli padłeś ofiarą przestępstwa z nienawiści. Zwróć się o poradę, jeśli nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu, ponieważ zostałeś zaatakowany lub grożono Ci.