phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Przestępczość na tle nienawiści

Przestępczość na tle nienawiści jest to przestępczość, motywowana uprzedzeniem.  Wydarzenie może być przestępstwem na tle nienawiści, jeśli przyczyną przestępstwa jest

  • rasa
  • religia
  • doświadczenie społeczne
  • orientacja seksualna
  • identyczność płciowa
  • niepełnosprawność.

Jeśli jesteś świadkiem albo doświadczyłeś/doświadczyłaś na własnej osobie przestępstwo na tle nienawiści, należy poinformować o tym Służbę Policji w Północnej Irlandii. Możesz to zrobić poprzez witrynę w Internecie lub zatelefonowawszy pod numer 101.  W przypadkach krytycznych należy telefonować pod numer 999.

Praktyczna pomoc ofiarom przestępczości na tle nienawiści

Czasami może zdarzyć się, że nie czujesz się bezpiecznie w domu, jeśli w jego okolicach stałeś/stałaś się ofiarą przestępczości na tle nienawiści. Ludzie, którzy stali się ofiarami przestępczości na tle nienawiści lub czyje domy były atakowane poprzez taki rodzaj przestępstw mogą otrzymać pomoc od Hate Incidents Practical Action Scheme (HIPA).  Aby skorzystać z tego schematu, musisz skontaktować się z policją i opowiedzieć im, że doszło do przestępstwa na tle nienawiści.  

Gdy wypadek się potwierdzi w policji, trzeba będzie podjąć trochę działań dla zabezpieczenia majątku. Jeśli wynajmujesz mieszkanie od osoby prywatnej, służba Housing Executive będzie potrzebowała zezwolenie właściciela majątku dla przeprowadzenia jakichkolwiek prac z majątkiem. Jeśli wynajmujesz mieszkanie od stowarzyszenia mieszkaniowego, policja zadba o to, aby stowarzyszenie to mogło przeprowadzić niezbędne roboty.

Służba policji może udzielić objaśnień, w jaki sposób możesz uczynić swój dom bezpieczniejszym i poda Tobie dane kontaktowe do agencji, które pomogą Tobie. 

Służba policji może doradzić, jeśli trzeba będzie dokonać pewnych zmian w twoim domu, aby móc mieszkać w nim bezpiecznie. Może to dotyczyć wymiany zamków, wymienić okna, zainstalować oświetlenie dla bezpieczeństwa lub zainstalować mocniejsze drzwi. W przypadku, gdy policja poradzi dokonać pewne zmiany, służba Housing Executive przeprowadzi te roboty od razu po otrzymaniu zezwolenia od właściciela mieszkania. Stowarzyszenia mieszkaniowe ponoszą odpowiedzialność za dokonanie jakichkolwiek niezbędnych napraw majątku, znajdującego się w ich posiadłości.

Graffiti wyrażające nienawiść

Służba Housing Executive jest odpowiedzialna za usunięcie rysunków graffiti ze wszystkich majątków, znajdujących się w ich posiadłości. 

W przypadku, gdy graffiti, wyrażające nienawiść zostało pozostawione na prywatnym majątku lub na majątku, należącym do stowarzyszenia mieszkaniowego, należy o tym poinformować Służbę Policji Irlandii Północnej. W przypadku, jeśli graffiti jest odnotowane jako przestępstwo na tle nienawiści, policja może przedsięwziąć działania przy współpracy ze służbą Housing Executive, aby je usunąć. 

Strach pozostawania w swoim domu

Jeśli uważasz, że zostawać w domu dla Ciebie jest niebezpieczne, należy zwrócić się do służby Housing Executive, aby dokonali Twej oceny na bezdomność. Służba Housing Executive mogą tymczasowo udostępnić Tobie miejsce dla zamieszkania w przypadku, gdy potwierdzą, że zostawać w Twoim obecnym domu dla Ciebie nie jest bezpiecznie.

Tobie mogą być przyswojone intimidation points (punkty zastraszenia) jeśli istnieje ryzyko dla Twojego życia lub zdrowia, pozostając w domu.

Pomoc i wsparcie ofiarom przestępstwa na tle nienawiści

Wiele organizacji pomaga ofiarom przestępstw na tle nienawiści. 

Victim Support również proponują wsparcie i dysponują wyspecjalizowanym personelem, znającym się na różnych rodzajach przestępczości na tle nienawiści.

Jeśli potrzebujesz pomocy z odnalezieniem miejsca zamieszkania w związku z tym, że nie czujesz się bezpiecznie w swym teraźniejszym miejscy zamieszkania,  zadzwonić Housing Rights o poradę. Możesz skorzystać z usług naszego telefonicznego serwisu tłumaczeń, jeśli nie wystarczająco dobrze rozmawiasz po angielsku.