phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Odzyskanie swojego kaucji

Jakiekolwiek kaucje, które zostały wpłacone w dniu lub po dniu 1 kwietnia 2013 roku, podlegają ochronie zgodnie ze schematem kaucji z tytułu dzierżawy (tenancy deposit scheme). Jeśli Twoja kaucja została wpłacona przed tą datą, kaucja nie podlega zabezpieczeniu i właściciel lokalu, który wynajmujesz, utrzyma wpłaconą kaucję. 

Jakiekolwiek kaucje, które zostały wpłacone w dniu lub po dniu 1 kwietnia 2013 roku, podlegają ochronie zgodnie ze schematem kaucji z tytułu dzierżawy (tenancy deposit scheme). Jeśli Twoja kaucja została wpłacona przed tą datą, kaucja nie podlega zabezpieczeniu i właściciel lokalu, który wynajmujesz, utrzyma wpłaconą kaucję.

Kiedy umowa najmu kończy się, właściciel lokalu powinien zwrócić kaucję. Właściciel lokalu może dokonać potrąceń na rzecz każdego niezapłaconego czynszu lub na rzecz szkód, które zostały wyrządzone w nieruchomości lub w umeblowaniu. Jeśli nie zgadzasz się z kwotą, którą potrącił właściciel lokalu powinieneś spróbować negocjować. Jeśli negocjacje nie powiodą się, powinieneś zasięgnąć porady o postępowaniu w Small Claims Court.

Od lutego 2014 wszystkie właściciele będą mieli do przekazania szczegółowych informacji do rejestru wlasciciel. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego rejestru skontaktuj się z Housing Rights Service.