phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Pomoc w nagłych wypadkach

Jeśli jesteś bezdomny lub nie masz gdzie przenocować, powinieneś szukać natychmiastowo pomocy. Jest kilka organizacji, które mogą być w stanie Ci pomóc.

Pomoc w Housing Executive

Housing Executive posiada specjalny Oddział Pomocy Bezdomnym, który może Ci zaoferować poradę i pomoc jeśli sypiasz na ulicy. Nawet jeśli prawnie nie przysługuje Ci wsparcie z Housing Executive, mogą Ci zapewnić listę hosteli oraz znaleźć Ci tymczasowe schronienie.

Oddział Pomocy Bezdomnym znajduje się na ul. Great Victoria w Belfaście. Zadzwoń na 03448 920 900 po więcej informacji i pomoc. Na out-of-godziny pomoc, zadzwoń 028 95049999

Simon Community

Simon Community zapewnia 24 godzinny darmowy telefon pomocy dla ludzi bezdomnych. Skontaktuj się z linią pomocy pod numerem 0800 171 2222.  Simon Community może być w stanie pomóc znaleźć Ci tymczasowe schronienie oraz może zapewnić poradę i pomoc w znalezieniu stałego zamieszkania.

Homeplus NI

Homeplus NI jest zaułkiem dla bezdomnych oraz emigrantów szukających pracy, którzy są bez środków do życia. Mimo że usługa ta nie zapewnia zamieszkania, możesz otrzymać w ośrodku jedzenie i zaopatrzenie. Pracownicy zapewnią poradę o zasiłkach, zatrudnieniu, zamieszkaniu oraz wsparcie emocjonalne.

Ośrodek znajduje się na Botanic Avenue w Południowym Belfaście i jest otwarte do 2.00 popołudniu każdego dnia. Możesz skontaktować się z Homeplus NI dzwoniąc na numer 02890 248 521 lub odwiedzając stronę internetową Homeplus NI.

Pomoc od opieki społecznej

Opieka socjalna zazwyczaj kieruje do agencji rządowych, które są prawnie zobowiązane do opiekowania się i chronienia oraz są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo osób z grup ryzyka takich jak dzieci czy młodzieży.

Termin opieka społeczna często używany jest przy opisie pięciu funduszy opieki socjalnej i zdrowia w Irlandii Północnej. Te fundusze są odpowiedzialne do pewnego stopnia za dobro dzieci i młodzieży. Obejmuje to opiekę nad niektórymi dziećmi i młodzieżą w ich domach, szpitalach, domach opieki oraz nad dziećmi i młodzieżą mieszkającą z swoimi rodzinami zastępczymi.

Opieka społeczna również może zapewnić ci pomoc, jeśli staniesz się bezdomny/a i należysz do jednej z następujących kategorii:

  • nie ukończył Pan/ ukończyła Pani 18 lat,
  • przebywa Pan/Pani w domu opieki społecznej i nie ukończył Pan/ukończyła Pani 21 lat,
  • jest Pan niepełnosprawny/Pani niepełnosprawna,
  • ma Pan/Pani problemy ze zdrowiem psychicznym,
  • jest Pan/Pani osobą starszą.

    Opieka społeczna może także udzielić pomocy rodzinom z dziećmi nawet, jeśli urząd mieszkaniowy takiej pomocy nie może udzielić nawet w przypadkach, gdy stara się Pan/Pani o azyl lub jest celowo osobą bezdomną. Jednak opieka społeczna nie ma obowiązku zapewnienia zakwaterowania, w którym wszyscy będą mogli zamieszkać razem.

    Przepisy dotyczące obywateli spoza kraju są niezwykle skomplikowane.  Prawdopodobnie potrzebna będzie Panu/Pani pomoc w wyegzekwowaniu wszelkich przysługujących Panu/Pani praw. Jeśli stara się Pan/Pani o azyl w Irlandii Północnej należy się skontaktować z Centrum Prawnym Irlandii Północnej.