phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Pomoc Bytovej správy

Ak ste bezdomovec alebo ak sa máte stať bezdomovcom mali by ste požiadať Bytovú správu o pomoc. Bytová správa má za povinnosť poskytovať poradenstvo o bezdomovstve a jeho prevencií pre kohokoľvek v Severnom Írsku kto o ne požiada. Bytová správa musí prešetriť vašu osobnú situáciu, ak prehlásite že ste bezdomovec na Bytovej/prevodnej prihláške, alebo ak poviete členovi personálu že ste bezdomovec.

Som bezdomovec?

Nemusíte spať na ulici aby ste boli zo zákona klasifikovaný ako bezdomovec. Môžete byť bezdomovec ak:

  • spíte na ulici,
  • pobývate u priateľov alebo rodiny,
  • pobývate v ubytovni alebo v ubytovaní s raňajkami,
  • ste v ohrozovaný ak zostanete vo vašom dome,
  • žijete v zlých podmienkach ktoré škodia vášmu zdraviu,
  • žijete v dome ktorý chátra alebo je pre vás nevhodný.

Ak sa ktorákoľvek s týchto situácií na vás vzťahuje, Bytová správa by mala vašu situáciu preveriť, aby bolo jasné akú pomoc potrebujete.

Podanie prihlášky

Vaša prihláška začne po vašom rozhovore s Bytovou správou. Ak poviete Bytovej správe že ste bezdomovec, musí vašu situáciu prešetriť. Ak člen personálu odmietne vašu prihlášku prijať, pre pomoc kontaktujte poradenskú agentúru.

Ak sa Bytová správa snaží rozhodnúť či ste alebo nie ste právne bezdomovec, musí vykonať štyri testy vašej situácie. Úroveň pomoci ktorú vám Bytová správa musí poskytnúť záleží na tom, či tieto testy splníte alebo nesplníte.

Čo sa stane ďalej?

Bytová správa vám musí poslať list s rozhodnutím o žiadosti o vaše bezdomovstvo do 33 pracovných dní. List s rozhodnutím musí obsahovať dôvody pre ich rozhodnutie. Pomoc ktorú dostanete a doba ktorú budete musieť čakať na trvalé ubytovanie, záleží na rozhodnutí vykonanom Bytovou správou po prešetrovaní vašej situácie.

Zatiaľ čo čakáte na rozhodnutie Bytovej správy môžete mať nárok na dočasné ubytovanie.