phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Pomoc w opłacaniu czynszu

Jeśli masz niskie dochody, możliwe, że masz uprawnienia do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, który pomoże ci poradzić sobie z kosztami mieszkaniowymi.

Od kwietnia 2008 r., dodatek mieszkaniowy najemców wynajmujących lokale mieszkaniowe od prywatnych właścicieli obliczany jest na podstawie lokalnego zasiłku mieszkaniowego.

Co to jest lokalny dodatek mieszkaniowy?

Lokalny zasiłek mieszkaniowy jest programem pomocy mieszkaniowej dla najemców, którzy wynajmują swoje lokale mieszkaniowe od prywatnych właścicieli.

 Program wyznacza maksymalne wysokości czynszu w związku, z którymi najemca może złożyć podanie o przyznanie zasiłku mieszkaniowego, w różnych rejonach Irlandii Północnej. Wysokości te zależą od rodzaju i rozmiaru lokali mieszkaniowych w wyznaczonym rejonie.

 Wysokości zasiłków mieszkaniowcy zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu ds. mieszkalnictwa. Przed rozpoczęciem swojego najmu sprawdź jaka jest maksymalna wysokość dodatku, o którego przyznanie możesz się starać, w celu pomocy w pokryciu kosztów mieszkaniowych.

Przy podejmowaniu decyzji, jaką wysokość dodatku przyznać danemu najemcy, Urząd ds. mieszkalnictwa bierze pod uwagę wysokość lokalnego zasiłku mieszkaniowego, który przysługuje danemu najemcy na lokal mieszkaniowy, który wynajmuje oraz ilu członków ma jego gospodarstwo domowe, jaki ma dochód i oszczędności.

Czy mogę skorzystać z tego zasiłku?

W przypadku imigrantów zarobkowych dostęp do zasiłków mieszkaniowych zależy od ich kraju pochodzenia i jest ograniczony dla niektórych kategorii takich imigrantów. Przepisy dotyczące uprawnień do zasiłków mieszkaniowych są bardzo surowe. Wielu imigrantów zarobkowych nie jest uprawionych do otrzymywania takich zasiłków z wielu różnych powodów i warunków związanych z ich statusem imigracyjnym.

 Niektórzy imigranci zarobkowi są uprawnieni do otrzymywania zasiłków mieszkaniowych. Osoby pochodzące z krajów EOG lub A8, którzy przepracowali 12 kolejnych miesięcy w tym kraju i których zwyczajowym miejscem zamieszkania jest ten kraj oraz które mają prawo do mieszkania na terenie Wspólnego Obszaru Podróżowania są uprawnione do otrzymywania zasiłku.

Obszar ten strzegą skomplikowane akty prawne, przepisy i dyrektywy, które określają uprawnienia do otrzymywania pomocy. Urząd ds. mieszkalnictwa ma prawny obowiązek do zapewniania porad z zakresu mieszkalnictwa i informacji dotyczących zapobiegania bezdomności, każdej osobie, która o to poprosi w Irlandii Północnej.

Jeśli potrzebujesz porady z zakresu mieszkalnictwa, skontaktuj się z Ośrodkiem prawnym w Irlandii Północnej, Działem usług ds. spraw mieszkaniowych lub inną lokalną agencją udzielającą tego rodzaju porady.<--break->