phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Poradenstvo

Ak ste sa prisťahovali do Severného Írska kvôli práci, pripojili ste sa k rastúcemu obyvateľstvu migračných pracovníkov žijúcich a pracujúcich v Severnom Írsku.

Táto časť objasňuje vaše práva a nárok na bývanie, ktoré sa môžu meniť v závislosti na vašej kategórií ako migračného pracovníka a krajiny vášho pôvodu.

Čo sú moje práva týkajúce sa ubytovania?

Existujú rôzne kategórie migračných pracovníkov, ktorý majú odlišné práva na prácu v Severnom Írsku.

Migračný pracovníci môžu byť:

 • EEA (European Economic Area - Európska Ekonomická Oblasť) a príslušníci Švajčiarska, príslušníci A8 (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko),
 • Príslušníci A2 (Rumunsko a Bulharsko),
 • Cudzinci s pracovným povolením, pracovníci schémy sektorového umiestnenia, pracujúci dovolenkári, vysoko kvalifikovaný migračný pracovníci (príslušníci mimo EU),
 • Nedokumentovaný (príslušníci mimo UK pracujúci v UK nelegálne).

Vaše práva a nároky v Severnom Írsku budú záležať od vašej charakteristickej kategórie ako migračného pracovníka, ako aj krajiny vášho pôvodu.

Zákony a nariadenia, ktoré sa týkajú prisťahovalcov za prácou, sú zložité, takže ak chcete informácie o svojom právnom statuse alebo pomoc v otázkach vysťahovalectva, budete musieť kontaktovať kvalifikovaného imigračného poradcu, ako napríklad centrum Centrum Law Centre NI. Všetky agentúry poskytujúce poradenstvo týkajúce sa prisťahovalectva by mali byť zaregistrované na úrade Úrad komisára imigračnej služby (OISC).

Potrebujem pomôcť s problémom týkajúcim sa ubytovania

Legislatíva týkajúca sa ubytovania je v Severnom Írsku zložitá, dokonca viac pre populáciu prisťahovalcov za prácou.

Účelom týchto stránok je ponúknuť vám všeobecné informácie o množstve otázok týkajúcich sa ubytovania a pomôcť vám lepšie sa zorientovať vo svojej situácii. Môžu vám tiež pomôcť nájsť agentúry vhodné na kontaktovanie s cieľom čalšej pomoci a pomoci v oblasti problémov s bývaním.

Avšak ak sa ocitnete pred problémom s bývaním, budete vystrašenosť vystrašení a neistota neistí, čo sa týkajúca sa vašich práv, alebo ak budete čeliť ťažkostiam, ako napríklad keby ste zostali bez domova alebo mali nedoplatky nájomného, je najdôležitejšie, aby ste čím skôr vyhľadali dôkladnejšie poradenstvo a hovorili so špecialistami z oblasti ubytovania.  

Kde môžem nájsť poradenstvo?

Bytový organ má povinnosť vyplývajúcu zo zákona poskytnúť pomoc a informácie týkajúce sa bývania, aby sa predišlo bezdomovstvu kohokoľvek kto o ne v Severnom Írsku požiada.

Ak máte vážny problém a potrebujete špecialistu na poradenstvo, Centrum Law Centre NI vám možno bude schopné pomôcť, pretože je imigračnou jednotkou, ktorá pracuje s národnou asistenciou a chráni sociálne výdobytky svojich klientov. Centrum vydalo "Leták s radami pre vysťahovalcov" a verejne ho sprístupnilo na svojej webovej stránke.

Pomoc môžete vyhľadať tiež medzi širokými ponukami nezávislých poradenských agentúr a úradmi pre poradenstvo občanom, ktoré pracujú po celom Severnom Írsku. Podrobnosti môžete vyhľadať pomocou Adresára pre poradenské služby.

Túto webovú stránku prevádzkuje Služba pre práva týkajúce sa ubytovania, nezávislá agentúra, ktorá ponúka bezplatné, dôverné poradenstvo a informácie. Ak máte otázky týkajúce sa ubytovania, môžete zavolať na našu poradenskú linku 028 9024 5640 alebo si objednať stretnutie s poradcom v čase od 9.30am a 1.30pm od pondelka do piatka.Ak chcete dostať promptnú a presnú radu emailom (prístupné len v angličtine), môžete nám emailom poslať vašu otázku týkajúcu sa ubytovania a my vám odpovieme v čo najkratšom čase.

Čo môže poradca pre mňa spraviť?

Poradca môže:

 • vysvetliť vám vaše práva a nároky
 • odpovedať vám na otázky týkajúce sa ubytovania
 • skontaktovať vás s inou organizáciou, ktorá vám pomôže
 • pomôcť s vyplnením formulárov (v niektorých agentúrach)

ak ste bez domova alebo máte takúto tendenciu, poradca:

 • vám môže pomôcť udržať si váš súčasný domov
 • môže vám poradiť, aké dočasné ubytovanie môže byť prístupné, ak nemáte kde bývať
 • môže vám pomôcť s podaním žiadosti na bytové družstvo 

Poradenstvo by ste mali vyhľadať čo najskôr po zistení problému.