phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Problemy z sąsiadami

Mieszkanie obok innych ludzi może być czasem powodem powstawania poważnych problemów.   Kwestie takie, jak hałasowanie do późna w nocy, szczekanie psów oraz kłótnie dotyczące granic posesji mogą być źródłem sporów. Najlepszym sposobem na załagodzenie konfliktów i rozwiązanie sytuacji jest negocjowanie z sąsiadami.

Kłótnie dotyczące granic posesji

Najczęstszą przyczyną sporów międzysąsiedzkich są granice, na przykład płoty lub mury.  W takiej sytuacji najlepiej podjąć próby załatwienia sprawy w sposób polubowny.   Jeśli nie można w ten sposób osiągnąć ugody, niezbędne będzie zasięgnięcie porady prawnej.  

Jeśli jest Pan/Pani stroną w sporze o granice swojej posiadłości, należy skontaktować się z agencją doradztwa.

Hałaśliwi sąsiedzi

Pewien poziom hałasu jest czymś, co można zaakceptować. Może Pan/Pani zareagować, jeśli hałas jest tak głośny, że uniemożliwia korzystanie z mieszkania w normalny sposób. Tak może być jeśli został Pan/została Pani obudzona przez hałas lub jeśli nie słyszy Pan/Pani dźwięków dobiegających z własnego telewizora.

Działania, jakie może Pan/Pani podjąć zależą od: 

  • rodzaju hałasu,
  • pory dnia lub nocy, w trakcie której panuje hałas,
  • częstotliwości tego typu sytuacji,
  • długości trwania hałasu,
  • tego, jak hałas wpływa na Pana/Panią,
  • rodzaju budynku (starsze domy mają często gorszą izolację akustyczną).

Zanim podejmie Pan/Pani jakiekolwiek inne działania, należy podjąć próbę negocjacji. Należy porozmawiać z osobą powodującą hałas i postarać się osiągnąć kompromis. Jeśli nie chce Pan/Pani samodzielnie radzić sobie w takiej sytuacji, można skontaktować się z Wydziałem Zdrowia Środowiska lokalnej rady.

Jeśli hałaśliwi sąsiedzi są prywatnymi najemcami i negocjacje z nimi nie przynoszą rezultatów, można skontaktować się z właścicielem wynajmowanego przez nich lokalu. Może on uznać, że ich zachowanie łamie zasady wyszczególnione w umowie najmu.

W przypadku, gdy problem jest poważny, miejscowa rada może podjąć kroki aby powstrzymać sąsiadów od hałasowania. W szczególnych przypadkach rada może podać sąsiadów do sądu, pod zarzutem dopuszczania się zachowań antyspołecznych.