phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Prześladowanie

Każdy najemca ma prawo do spokojnego i bezpiecznego zamieszkiwania swojego lokalu mieszkaniowego. Jeśli ktoś nachodzi najemcę i nęka go/ją powinien/powinna on/ona zasięgnąć pomocy i porady dotyczącej ochrony swoich praw.

Właściciel mieszkania, które wynajmuję prześladuje mnie

Nękanie jest jakąkolwiek czynnością, której dopuszcza się osoba wynajmująca (lub osoba działająca w imieniu wynajmującego) i która ma na celu zaburzenie spokojnego najmu lokalu mieszkaniowego przez najemcę.

Osoba wynajmująca nęka najemcę, jeśli próbuje zmusić go/ją do wyprowadzenia się z lokalu mieszkaniowego nie stosując się do odpowiedniej procedury ewikcyjnej, która oznacza dostarczenie najemcy pisemnego powiadomienia o 28 dniowym okresie wypowiedzenia najmu lub uzyskanie nakazu sądowego.

W innych wypadkach, właściciel może utrudnić życie do tego stopnia, że najmujący „dobrowolnie" zechce opuścić lokal.  Właściciel / Właścicielka może do tego doprowadzić na zasadzie:

  • zastraszania,
  • wchodzeniu do wynajmowanego przez Pana/Panią lokalu bez pozwolenia, lub zapraszaniu innych osób bez Pana/Pani zgody (na przykład ekip budowlanych),
  • pozwalaniu, aby stan wynajmowanego lokalu się pogarszał,
  • pozostawianiu nieskończonych prac budowlanych,
  • wymuszaniu podpisów na oświadczeniach ograniczających Pana/Pani prawa.

Prześladowanie może wynikać z kwestii rasowych, związanych z płcią, orientacją seksualną, wiarą, ale też może nie mieć żadnej konkretnej przyczyny. Właściciel lokalu, który Pan/Pani wynajmuje może podlegać karze za przestępstwo kryminalne, jeśli dopuszcza się wobec Pana/Pani prześladowań.

Co mogę zrobić, gdy padnę ofiarą prześladowania? 

Nie wolno czekać aż prześladowanie przybierze bardziej oczywistą i zamierzoną formę i przerodzi się w konkretne czyny.   Może Pan/Pani podjąć następujące kroki:

  • poprosić właściciela aby zaniechał swojego postępowania,
  • zbierać dowody prześladowania,
  • udać się po pomoc do centrum doradztwa,
  • poprosić właściciela aby wszelkie kontakty między nim a Panem/Panią miały formę pisemną,
  • napisać do właściciela, informując, że jeśli prześladowania nie ustaną, podejmie Pan/Pani kroki prawne.

Jeśli prześladowania nie ustają, a Pan/Pani znajdzie się w sytuacji alarmowej, na przykład zostanie zamknięty/zamknięta, można zgłosić sytuację do Wydziału Zdrowia Środowiska lokalnej rady. 

Jeśli grożono Panu/Pani użyciem siły, a Wydział Zdrowia Środowiska nie jest w stanie udzielić natychmiastowej pomocy, można zwrócić się do policji po pomoc. Jednak policja może nie znać przysługujących Panu/Pani praw.  Jeśli to możliwe, należy się postarać o list z centrum doradztwa zawierający spis Pana/Pani praw. 

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani stawić czoło prześladowaniom, należy pamiętać, że może to skłonić właściciela do wszczęcia procedury eksmisji oraz pozbawienia Pana/Pani mieszkania.