phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Przeciwstawianie się decyzji o utracie domu

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji Housing Executive, masz ustawowe prawo, aby dana decyzja była ponownie rozpatrzona. Jeśli Housing Executive nie zmieni decyzji, możesz również mieć prawo do rozpatrzenia Twojej sprawy przed Sądem Okręgowym, jeśli możesz wykazać, że Housing Executive popełniło błąd w prawie. Tymczasowe zakwaterowanie może być dostępne w trakcie oczekiwania na rezultat ponownego rozpatrzenia lub odwołania od sprawy.

Do tego procesu przypisane są bardzo dokładne limity czasowe i prawnie jesteś zobowiązany do uzyskania ponownego rozpatrzenia w terminie 28dni, jednakże Housing Executive ma możliwość czasami wydłużenia tego terminu. Jeśli uważasz, że decyzja, która została wydana przez Housing Executive, jest niewłaściwa, powinieneś natychmiast skontaktować się z poradnią.

Przeciwstawianie się decyzji o utracie domu jest skomplikowanym procesem oraz może być trudnym do przeprowadzenia samemu. Jeśli uważasz, że decyzja, która została wydana przez Housing Executive, jest niewłaściwa, powinieneś zgłosić się do poradni. Pracownik poradni może mieć możliwość udzielenia Ci pomocy w Twoim ponownym rozpatrzeniu sprawy.