phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Consiliere pe chestiuni de închiriere pentru cetățeni străini

Dacă închiriați o locuință de la un proprietar privat, efectiv închiriați în sectorul privat și deveniți sau ”chiriaș” sau ”locatar licențiat”.

Este important să știți în care din aceste două categorii vă încadrați, deoarece chiriașii dispun de o gamă de drepturi legale, pe când locatarii licențiați au foarte puține. Obțineți consiliere de la Housing Rights Service sau o altă agenție de consiliere dacă nu sunteți sigur de drepturile și obligațiile dvs. de chiriaș în sectorul privat.

În cazul în care închiriați în sectorul privat, aveți anumite drepturi și responsabilități ca și chiriaș. La fel și proprietarul dvs. are responsabilități față de dvs.

Proprietarul trebuie să se asigure că locuința este adecvată atunci când o luați în folosință. Proprietarii sunt obligați să aibe o evidență cu verificarea tehnică a instalațiilor de gaze întocmit de un instalator autorizat pentru fiecare instalație de gaze din locuința dvs. Mobilierul furnizat de către proprietar trebuie să fie rezistent la foc.

Și dvs și proprietarul aveți obligația de a da termenul corect de preaviz pentru ca contractul de închiriere să înceteze. Precum proprietarul nu vă poate arunca în stradă peste noapte, nici dvs. nu puteți pur și simplu să părăsiți locuința și să terminați contractul de închiriere, dacă nu mai vreți să locuiți acolo.

Orice depozit plătit după data de 1 aprilie 2013 trebuie să fie protejat printr-o schemă de depozit pentru închiriere. În cazul în care ați achitat depozitul înainte de această dată, depozitul nu trebuie protejat, iar proprietarul va păstra depozitul.