phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Condiții de siguranță și de trai

Proprietarul trebuie să se asigure că locuința este adecvată atunci când o luați în folosință. Proprietarii sunt obligați să aibe o evidență cu verificarea tehnică a instalațiilor de gaze întocmit de un instalator autorizat pentru fiecare instalație de gaze din locuința dvs. Mobilierul furnizat de către proprietar trebuie să fie rezistent la foc.

Dacă partajați locuința cu persoane care nu sunt membrii de familie, înseamnă că probabil locuiți într-o  locuință cu ocupație multiplă (LOM). Membrii de familie sunt rudele apropiate (ge gradul I) care includ mama, tatăl, frați sau surori și rude de gradul II, III și IV includ bunici, mătușă, unchi, nepot sau nepoată.

Într-o LMO, proprietarul are obligația de a furniza un mijloc adecvat de evacuare în caz de incendiu, extinctoare și pături de incendiu.

Verificări tehnice pentru instalații de gaze

Registrul de Siguranță pentru Gaze a  înlocuit registrul de gaze CORGI în Irlanda de Nord la data de 1 aprilie 2010.

Registrul de Siguranță pentru Gaze supraveghează registrul de instalatori de gaze care sunt calificați pentru a lucra cu gaz în Irlanda de Nord. Numai instalatori autorizați de către Registrul de Siguranță pentru Gaze au dreptul să efectueze lucrări pentru asigurarea protecției și conform legii, la instalații și aparate cu gaz.

Fiecare casă, garsonieră sau apartament care este alimentat cu gaze trebuie să aibe o evidență a verificării tehnice de gaze. Verificarea tehnică de gaze este valabilă pe o perioadă de 12 luni și este emisă de un instalator autorizat de Registrul de Siguranță pentru Gaze, care a inspectat și a verificat respectarea normelor de siguranță la instalațiile de gaze. Înainte de emiterea foii de verificare tehnică de gaze, instalatorul verifică următoarele:

  • alimentarea cu gaze,
  • instalațiile cu gaze,
  • coșuri de gaze,
  • ventilația.

Evidența de verificare tehnică de gaze trebuie să conțină o verificare pentru fiecare aparat sau instalație cu gaze din locuința dvs. La fiecare verificare tehnică, instalatorul de gaze înregistrează pentru fiecare aparat în parte dacă este defect sau în stare de siguranță.

Dacă instalatorul observă vreo problemă, proprietarul are sarcina de reparare a acestora, angajând un instalator autorizat de Registrul de Siguranță pentru Gaze. Proprietarii trebuie să păstreze evidența de verificare tehnică de gaze timp de doi ani și să păstreze actele pentru orice lucrări efectuate la instalațiile de gaz. Când luați în folosință locuința, cereți evidența de verificare tehnică de gaze. Asigurați-vă că evidența de verificare tehnică de gaze este valabilă, cu o verificare pentru fiecare aparat din locuință.

Este o infracțiune dacă proprietarul nu vă furnizează o copie valabilă a verificării tehnice de gaze. Health and Safety Executive (Executivul pentru Sănătate și Siguranță) poate sancționa proprietarul. Proprietarul poate fi amendat sau chiar și condamnat la închisoare.

Certificat de Performanță Energetică

Un certificat de performanță energetică (CPE) oferă informații chiriașilor cu privire la eficiența energetică într-o proprietate.

Dacă contractul de închiriere în sectorul privat a unei case sau unui apartament a început după 30 decembrie 2008, proprietarul trebuie să vă prezinte un certificat de performanță energetică pentru imobil.

Acest certificat demonstrează eficiența energetică în locuință și are o notare energetică de la A la G. Notarea energetică A prezintă eficiență energetică ridicată iar G arată eficiența energetică scăzută. Vă puteți aștepta la costuri ridicate de combustibil pentru încălzire într-o proprietate cu notare energetică G.

Proprietarul trebuie să denumească un evaluator acreditat de energie care evaluează eficiența energetică și eliberează certificatul. Evaluatorul de energie va emite un raport cu privire la modul de îmbunătățire a eficienței energetice și de modul în care o notare eneregetică mai ridicată poate fi obținut.

În cazul în care proprietarul nu furnizează un CPE, contactați Building Control la Belfast City Council. O echipă centrală în Belfast City Council este responsabilă cu investigarea unei plângeri inițiale cu privire la un certificat de performanță energetică. Certificatul de performanță energetică este valabil pe un termen de 10 ani. 

Dreptul la ocuparea netulburată a imobilului

Chiriașii au dreptul de a trăi netulburați în locuința lor și dreptul de a interzice altor persoane intrarea fără permisiune. Aceasta înseamnă că:

  • proprietarul nu are dreptul să vă intre în casă după plac, fără preaviz,
  • are dreptul de acces la imobil numai dacă are un motiv bine întemeiat (de ex. pentru reparaţii sau pentru a arăta locuința noilor chiriași).

Proprietarul trebuie să vă dea aviz suficient înainte de a intra în locuința dvs. S-ar putea ca contractul de închiriere să indice perioada de aviz pe care proprietarul trebuie să o dea - de obicei, este de cel puțin 24 de ore.

În cazul în care proprietarul nu vă dă suficient timp de avizare, s-ar putea să fie vinovat de hărțuire.