phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Testul pentru stabilirea fenomenului persoanelor fără adăpost de cetățenie străină

Nivelul de ajutor pe care Housing Executive trebuie să vi-l ofere depinde de circumstanțele dvs. personale.  Housing Executive va utiliza 4 teste pentru stabilirea circumstanțelor dvs. locative.  Dacă treceți toate cele patru teste, veți deveni Solicitant cu Regim Integral - Full Duty Applicant (FDA) și Housing Executive va accepta faptul că are o responsabilitate pentru a vă găsi locuință permanentă. 

În perioada în care Housing Executive verifică circumstanțele dvs., s-ar putea să aveți dreptul la adăpost temporar dacă aveți necesități prioritare.  Ar trebui să predați la Housing Executive copii cu orice dovezi care sprijină cererea dvs. pentru a fi considerat Solicitant cu Regim Integral - Full Duty Applicant.

Testul de stabilire a situației persoanelor fără adăpost

Pentru ca să treceți testul de stabilire a situației persoanelor fără adăpost, Housing Executive trebuie să fie convinși că dvs. sunteți:

 • efectiv fără adăpost,
 • considerat fără adăpost, sau
 • amenințat de a rămâne fără adăpost.

Efectiv fără adăpost înseamnă că în prezent dvs. nu aveți un loc care să însemne ”acasă” nici în Marea Britanie nici în altă parte.

Considerat fără adăpost înseamnă că nu este rezonabil pentru dvs. să continuați să ocupați locuința dvs. prezentă sau anterioară.  Motivele pentru asta ar fi:

 • ați fost amenințat și nu sunteți în siguranță dacă rămâneți în continuare în locuința dvs.
 • locuința nu este adecvată și este în stare foarte proastă
 • locuința costă prea mult și nu vă mai puteți permite să locuiți acolo
 • Relațiile conjugale sau de concubinaj s-au deteriorat și nu mai sunteți în măsură să rămâneți în locuința familială.

Amenințat de a rămâne fără adăpost înseamnă că este posibil să rămâneți fără adăpost în termen de 28 de zile, de ex. pentru că proprietarul v-a dat preaviz de evacuare din locuința pe care o închiriați, în termen de 28 de zile.

Testul de eligibilitate  

Anumite persoane nu au dreptul la sprijin din partea Housing Executive. Sunt două categorii de persoane care ar putea să nu treacă testul de eligibilitate

 • persoanele care sunt vinovate de comportament inacceptabil
 • anumite persoane din străinătate.

Persoanele care sunt cetățeni din statele membre în Spațiul Economic European (SEE) pot fi eligibile pentru ajutor, în funcție de  durata ocupării forței de muncă a acestora.  Dacă lucrați sau ați lucrat, fie ca angajat fie ca persoană independentă, s-ar putea să aveți dreptul la vreun ajutor.  Stabilirea eligibilității pentru cetățenii din SEE poate fi dificilă.  Dacă nu sunteți sigur că sunteți eligibil, consultați un centru de consiliere.

În general, cetățenii din state care nu sunt membre ale SEE, nu sunt eligibili, deși există anumite excepții.  Dacă sunteți cetățean dintr-un stat non-SEE, ar trebui să solicitați consiliere cu privire la drepturile dvs. de acces la asistență socială, de la Law Centre sau NICEM.

Test de Necesitate Prioritară

Veți trece testul de necesitate prioritară, dacă:

 • sunteți gravidă
 • aveți copii dependenți care locuiesc cu dvs.
 • sunteți vulnerabil, datorită vărstei înaintate, din cauza unei boli mintale sau fizice sau din alte motive
 • sunteți o persoană fără adăpost datorită unui dezastru natural, de ex. inundație
 • ați fost supus la violență în locuința dvs. și sunteți la risc de violență în continuare
 • aveți vârsta cuprinsă între 16 și 21 de ani și sunteți expus riscului de exploatare.

Testul de intenționalitate

Dacă ați trecut toate celelalte teste, Housing Executive va examina motivele dvs. pentru care ați părăsit ultima locuință sau pentru care nu mai sunteți în măsură să rămâneți în locuința prezentă.

Housing Executive va investiga cu scopul de a afla dacă sunteți fără adăpost întenționat sau neintenționat.  Persoană fără adăpost cu intenționalitate înseamnă că Housing Executive crede că sunteți fără adăpost din cauză că ați comis ceva anume intenționat, sau pentru că nu ați făcut ceva, deliberat. Housing Executive trebuie să fie satisfăcut că dvs. sunteți o persoană fără adăpost fără vina dvs.

Primirea deciziei

Housing Executive va trebui să vă comunice decizia lor în termen de 33 de zile lucrătoare de la primirea cererii dvs.

Dacă treceți toate testele și Housing Executive acceptă că sunteți Solicitant cu Regim Integral, veți avea dreptul la 3 oferte rezonabile de locuință permanentă.  În acest stadiu, ar trebui să discutați cu o agenție de consiliere pentru a afla dacă punctele acordate dvs. reflectă cu exactitate  circumstanțele dumneavoastră.

Dacă nu treceți toate testele, Housing Executive va trebui să vă comunice în scris care sunt testele pe care nu le-ați trecut și să vă ofere motive în detaliu pentru decizia luată.  Dumneavoastră aveți dreptul legal de a solicita revizuirea acestei decizii dacă credeți că este nedreaptă.