phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Koronavírus a bývanie

Koronavírusová kríza môže spôsobiť problémy s bývaním a sťažiť vyriešenie existujúcich problémov. Táto informácia predstavuje všeobecné rady o tom, ako sa zmenili vaše práva na bývanie a možnosti v dôsledku pandémie.

Získajte pomoc s problémami s bývaním

Housing Rights je charitatívna organizácia, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo ľuďom bez domova a zlým bývaním. Ak máte problém s bývaním, môžeme vám vysvetliť vaše práva a možnosti. V niektorých prípadoch môžeme tiež poskytnúť sprostredkovanie zdarma. Ide o bezplatnú službu, pri ktorej nezávislá osoba pokúsi pomôcť vám a vášmu majiteľovi dohodnúť sa na tom, ako vyriešiť problém.

Zavolajte na 028 9024 5640 a zvoľte možnosť 4 a porozprávajte sa s poradcom. Ak si nie ste istý svojou angličtinou, môžete požiadať o tlmočníka. Stačí nám povedať, aký jazyk potrebujete.

Táto stránka obsahuje informácie o

Zostaňte v bezpečí

Mali by ste si dôkladne a pravidelne umývať ruky. Lekári z celého sveta majú rady, ako zostať v bezpečí v mnohých rôznych jazykoch. Najnovšie informácie o tom, ako zostať v bezpečí, nájdete na webových stránkach Public Health Agency NHS.

Bezdomovectvo a hľadanie niekde, kde zostať

Som bez domova a nemám kde zostať

Kontaktujte okamžite NI Housing Executive na telefónnom čísle 03448 920 908. NI Housing Executive je zo zákona povinný pomáhať ľuďom, ktorí sú bez domova, a môžu byť zodpovední za to, že vám nájdu niečo, kde môžete zostať.

Ak vám NI Housing Executive nemôže pomôcť, obráťte sa na poradcu. Keď zavoláte, povedzte nám, akým jazykom hovoríte, a môžeme vám zavolať späť s tlmočníkom.

Môžem získať dočasné bývanie počas krízy?

NI Housing Executive môže mať právnu zodpovednosť umiestniť vás do dočasného bývania, ak nemáte kde zostať.

NI Housing Executive uprednostňuje dočasné bývanie pre ľudí, ktorí spia drsne alebo sú na ubytovni, ale teraz sa musia izolovať. Ak už máte niekde pobyt, ale nie je to pre vás vhodné, možno budete musieť zostať o niečo dlhšie, kým nebude kríza pod kontrolou.

Ak vás niekto požiada, aby ste zostali niekde, čo predstavuje riziko pre vaše zdravie alebo bezpečnosť, poraďte sa.

Môžem sa počas uzamknutia krajiny presťahovať do nového domu?

Mali by ste zostať vo svojom súčasnom dome, kým vláda neskončí uzamknutie. Vláda Spojeného Kráľovstva odporučila ľuďom, aby v tejto dobe nepokračovali v sťahovaní sa do nových domov a aby to podľa možností oneskorili. Ak si prenajímate svoj súčasný domov, váš majiteľ vás nemôže prinútiť odísť bez súdneho príkazu.

Požiadajte o radu, ak sa potrebujete počas uzamknutia presťahovať.

Potrebujem ručiteľa na presťahovanie, ale nemôžem ho nájsť

Prenajímatelia môžu požiadať nájomcov, aby poskytli ručiteľa, pokiaľ o to požiadajú každého a nediskriminujú. Ručiteľ chráni majiteľa pred určitými rizikami, napríklad tým, že nájomca spôsobuje škodu alebo neplatí nájomné. Ak nemáte ručiteľa, vyjednávajte s prenajímateľom. Mohli by ste poskytnúť referenciu od predchádzajúceho majiteľa, zaplatiť väčší depozit alebo uzavrieť poistenie príjmu, aby ste znížili riziko prenajímateľovi.

Nemali by ste sa sťahovať, kým sa uzamknutie neskončí. Váš súčasný prenajímateľ sa musí obrátiť na súd, aby vás vysťahoval, a súdy sa momentálne nezaoberajú vysťahovaním.

Vysťahovanie a iné problémy vo vašej súčasnej domácnosti

Môj prenajímateľ mi povedal, aby som opustil prenajatý dom

Váš prenajímateľ musí ísť na súd, aby vás vysťahoval. Je nezákonné, aby vás niekto okrem úradníka súdu donútil opustiť váš domov. Ak vás niekto požiadal o opustenie domu, poraďte sa.

Vysťahovanie

Nový zákon znamená, že vás prenajímatelia musia upozorniť najmenej 12 týždňov vopred, ak chcú, aby ste sa odsťahovali.

Ak vás však prenajímateľ upozorní pred 5. Májom 2020, výpovedná lehota môže byť kratšia.

Po uplynutí výpovednej lehoty vás prenajímateľ nemôže vyhodiť, ak ste ešte stále v majetku. Prenajímateľ sa musí obrátiť na súd a súdy sa v tejto chvíli nezaoberajú pojednávaním o vysťahovaní.

Požiadajte o radu, ak vás niekto požiadal, aby ste opustili prenajatý dom,alebo ak vás váš prenajímateľ núti k presťahovaniu.

Som žiadateľom o azyl a moje ubytovanie nie je vhodné na izoláciu

Ak bývate v ubytovaní, ale nemôžete sa bezpečne izolovať, poraďte sa.

Ako môžem urobiť opravy v mojom prenajatom dome počas tejto krízy?

Väčšina prenajímateľov, vrátane NI Housing Executive a bytových združení, sa bude zaoberať núdzovými opravami až do konca tejto krízy. Nasledujúce problémy by sa mali považovať za núdzové situácie:

 • Únik plynu alebo dymu
 • Elektrické príslušenstvá prichádzajúce do styku s vodou
 • Živé alebo holé elektrické vedenie
 • Kanalizácia pretekajúca do domu
 • Vonkajšie dvere, ktoré je potrebné zaistiť
 • Skladovacie nádrže, valce alebo potrubia s roztrhnutím
 • Porucha všetkých svetiel alebo napájania
 • Porucha vykurovacích systémov za nepriaznivého počasia a tam, kde nie je k dispozícii iná alternatíva
 • Porucha celkového osvetlenia

Vláda neposkytla súkromným prenajímateľom žiadne usmernenie, ako riešiť opravy, ale je pravdepodobné, že sa budú zaoberať iba najnaliehavejšími záležitosťami.

Poraďte sa, ak váš domov potrebuje opravu a váš prenajímateľ problém nevyrieši.

Môžem ukončiť nájom, ak chcem z dôvodu tejto krízy opustiť svoj prenajatý dom?

Ak ste súkromný nájomca a podpísali ste nájom na dobu určitú, ste do toho dokladu zablokovaní až do jeho konca. Môžete sa rozhodnúť odísť z domu, ale prenajímateľ domu je zo zákona oprávnený účtovať vám nájomné až do konca platnosti zmluvy alebo do nastúpenia inej osoby a preberania nájmu. Porozprávajte sa so svojim prenajímateľom, ak ste v tejto situácii, aby ste zistili, či sa môžete dohodnúť.

Ak ste museli opustiť prenajatý dom a stále platíte nájom, poraďte sa.

Problémy s platením nájomného alebo hypotéky

Prestal/la som pracovať kvôli Koronavírusu a nemôžem zaplatiť nájom

Ak ste pracovali a platili daň zo svojich zárobkov vo Februári 2020, váš zamestnávateľ vám môže vyplatiť 80% vašej obvyklej mesačnej mzdy prostredníctvom nového vládneho systému. Porozprávajte sa o tom so svojim zamestnávateľom alebo s odborom.

Platby v rámci tohto systému sa začnú vyplácať až od Apríla 2020. Medzitým môžete požiadať o sociálne dávky. Existuje podobný systém pre ľudí, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami, ale tieto platby sa nebudú vyplácať až do Júna 2020. Medzitým môžete požiadať o sociálne dávky.

O aké sociálne dávky môžem požiadať?

Existujú rôzne sociálne dávky, o ktoré by ste mohli požiadať.

To sú:

 • Universal Credit, čo môže pomôcť na živobytie a náklady na bývanie
 • Rates Rebate( zľavnené sadzby), čo môže pomôcť zaplatiť vaše sadzby, ak dostávate Universal Credit
 • Statutory Sick pay( Povinné nemocenské), čo môže pomôcť, ak nemôžete pracovať, pretože ste chorí alebo sa izolujete

Ak ste pracovali a platili príspevky na národné poistenie, môžete získať ďalšie sociálne dávky. Ak si nie ste istí, aké ďalšie sociálne dávky môžete získať a ako sa o ne uchádzať, obráťte sa na Make the Call alebo miestna poradenská agentúra.

Aké sociálne dávky mi pomôžu zaplatiť nájom?

Ak už dostávate Housing Benefit, informujte NI Housing Executive o tom, že sa vaše okolnosti zmenili. Suma, ktorú dostávate na nájom, sa môže zvýšiť.

Ak ešte nemáte ďalšie sociálne dávky, požiadajte Universal Credit o pomoc s nájmom. Počas najmenej 5 týždňov nezískate žiadne peniaze, ale počas čakania môžete požiadať o ďalšiu pomoc.

Keď dostanete Housing Benefit alebo Universal Credit, môžete požiadať o Discretionary Housing Payment, aby vám pomohlo s nájomným, ak vaše sociálne dávky nepokrývajú celú sumu, ktorú musíte zaplatiť svojmu prenajímateľovi.

Ak máte problémy s platením nájomného, poraďte sa.

Extra pomoc pri platení nájomného

Sociálne dávky ako Universal Credit zvyčajne nepokrývajú váš plný nájom. Väčšina súkromných nájomcov musí platiť prenajímateľovi navyše okrem sociálnej dávky, ktorú dostáva.

Discretionary Housing Payment (DHP) môže pomôcť s týmito dodatočnými nákladmi.

V niektorých prípadoch DHP pokryje všetko nájomné, ktoré Universal Credit neplatí po dobu 13 týždňov. V iných prípadoch DHP pokryje iba určitú čiastku, ktorú zaplatíte svojmu prenajímateľovi.

Naši poradcovia vám môžu pomôcť požiadať o tieto peniaze navyše.

Aké sociálne dávky mi môžu pomôcť zaplatiť hypotéku?

Ak ste za posledných 9 mesiacov získali určité sociálne dávky, môžete mať nárok na pomoc pri splácaní úrokov z hypotéky, ale neexistujú žiadne nové sociálne dávky, ktoré by pomohli ľuďom s hypotékou.

Môžete požiadať svojho veriteľa o hypotekárnu dovolenku. To znamená, že nemusíte platiť hypotéku na niekoľko mesiacov. Počas tohto obdobia vám bude stále účtovaný úrok, ale váš kreditný rating neutrpí, pretože ste zastavili platbu. Aby ste pokryli zmeškané platby, váš veriteľ môže buď predĺžiť životnosť vašej hypotéky o rovnaký počet mesiacov, ktoré ste zmeškali, alebo zvýšiť sumu, ktorú platíte vo svojich mesačných platbách.

Ak máte problém s platením hypotéky, poraďte sa.

Akú ďalšiu pomoc môžem získať od vlády?

Počas čakania na výplatu sociálnych dávok môžete získať ďalšiu pomoc.

Možno budete mať pomoc, ak:

 • Máte príznaky koronavírusu alebo ste boli informovaný o izolácii
 • Potrebujete pomoc z dôvodu núdze a máte nízky príjem
 • Ste aplikovali alebo už dostávate Universal Credit

O túto pomoc môžete požiadať online, ale formulár je v angličtine. O prihlášku môžete požiadať aj telefonicky na čísle 0800 587 2750. Ak potrebujete pomoc, poraďte sa.

Existuje veľa ľudí, ktorí žiadajú o tieto granty a pôžičky, takže môže trvať veľa pokusov, kým budete môcť s niekým hovoriť. Stále sa snažte dovolať.

Iné druhy pomoci vyrovnať sa s Koronavírusovou krízou

Ak máte ťažkosti spravovať v tomto čase, môže vám pomôcť charita. Porozprávajte sa s poradcom v Housing Rights, ktorý vám môže pomôcť alebo vám povedať o iných agentúrach, ktoré vám môžu pomôcť.

Pomoc s potravinami a základnými položkami

Vaša miesta potravinová banka vám môže pomôcť, ak ste v skutočne zlej situácii. Kontaktujte FareShare alebo Trussell Trust a nájdite miestnu potravinovú banku. Mali by ste sa tiež poradiť s miestnymi cirkvami alebo charitatívnymi skupinami, aby ste zistili, či neboli zriadené nejaké miestne služby na pomoc ľuďom v komunite.

Bezplatné školské stravovanie

Možno budete mať možnosť získať ďalšie peniaze, ktoré vám pomôžu spravovať, ak majú vaše deti nárok na bezplatné školské stravovanie.

Pomoc žiadateľom o azyl

Bryson Intercultural vám môže poskytnúť radu o vašich právach a akúkoľvek pomoc, ktorú môžete získať, ak ste žiadateľom o azyl, utečencom alebo osobou, ktorej žiadosť o azyl bola zamietnutá.

Pomoc riešiť zločiny z nenávisti

Police Service of Northern IrelandVictim Support NI môžu pomôcť, ak ste sa stali obeťou trestného činu z nenávisti. Ak sa vo svojom dome necítite bezpečne, pretože ste boli napadnutí alebo vám hrozili, poraďte sa.