phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Ako sa vysporiadať zo zločinom z nenávisti

Zločin z nenávisti je zločin ktorý bol motivovaný predsudkami. Incident môže byt zločinom z nenávisti ak bol spáchaný z dôvodu

  • rasy
  • náboženstva
  • spoločenského pozadia
  • sexuálnej orientácie
  • identity pohlavia
  • invalidity.

Ak ste sa stali svedkom alebo ak ste zažili zločin z nenávisti mali by ste to nahlásiť na polícii v Severnom Írsku. Môžete tak urobiť online alebo zavolaním na 101. V prípade pohotovosti volajte 999.

Praktická pomoc pre obete zločinu z nenávisti

Ak ste boli obetou zločinu z nenávisti v oblasti v ktorej žijete, môže byt ťažké cítiť sa bezpečne vo vašom vlastnom domove. Ľudia ktorý boli obetou zločinu z nenávisti alebo ktorých domovy boli cieľom tohto typu zločinu môžu dostať pomoc od Hate Incidents Practical Action Scheme (HIPA).  Aby ste mohli využiť tuto schému, musíte kontaktovať políciu a nahlásiť im že sa stal zločin.  

Keď polícia incident potvrdí, na zabezpečenie vašej nehnuteľnosti, môžu byť vykonané menšie opravy. Ak si váš domov prenajímate od súkromného prenajímateľa, Housing Executive bude potrebovať súhlas od prenajímateľa predtým ako začne na nehnuteľnosti akékoľvek práce. Ak si prenajímate od bytového družstva, polícia zariadi aby bytové družstvo vykonalo potrebné opravy.

Polícia vám môže vysvetliť ako si zabezpečiť váš dom a dať vám kontaktné údaje na agentúry ktoré vám môžu ponúknuť pomoc. 

Polícia vám môže poradiť vykonať určité zmeny vo vašom dome, aby ste tam mohli bývať bezpečne. Toto môže zahŕňať výmenu zámkov, presklenie okien, inštaláciu bezpečnostného osvetlenia alebo inštaláciu silnejších dverí. Ak polícia odporučí určité zmeny, Housing Executive vykoná tieto zmeny po tom, čo dostane povolenie od vlastníka nehnuteľnosti. Bytové družstvá sú zodpovedné za akékoľvek odporučené opravy v nehnuteľnostiach ktoré vlastnia.

Ako sa vysporiadať s nenávistnými graffiti

Housing Executive je zodpovedný za odstránenie graffiti z akýchkoľvek nehnuteľností ktoré vlastní. 

Ak nenávistné graffiti bolo nastriekane na nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve alebo na nehnuteľnosti vlastnenej bytovým družstvom malo by sa nahlásiť na polícii Severného Írska. Ak je graffiti v zázname ako zločin z nenávisti, polícia môže spolupracovať s Housing Executive ktorý graffiti odstráni. 

Zastrašovanie vo vašom domove

Ak veríte, že nie je pre vás bezpečné zostať vo vašom domove, mali by ste požiadať Housing Executive o zhodnotenie vášho bezdomovectva. Housing Executive vám môže zabezpečiť dočasné bývanie niekde inde ak zhodnotí, že nie je pre vás bezpečné zostať vo vašom súčasnom domove.

Môžete mať nárok na body zastrašovania ak existuje riziko že môžete byť zabitý alebo vážne zranený ak zostanete vo vašom domove.

Pomoc a podpora pre obete zločinu z nenávisti

Množstvo organizácii pomáha obetiam zločinu z nenávisti. 

Victim Support poskytuje podporu a má personál školený pre jednanie s rôznymi typmi zločinov z nenávisti.

Ak potrebujete pomôcť nájsť miesto na bývanie pretože sa necítite bezpečné vo svojom súčasnom domove, zavolajte Housing Rights a poraďte sa s konzultantom. Ak sa necítite pohodlne hovoriť po anglicky môžete použiť našu službu tlmočenia po telefóne.