phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Skončenie nájomného pomeru

CORONAVIRUS UPDATE

Vy a nájomca musíte dať správne avízo na ukončenie nájomného pomeru. Práve tak, ako keby vás nájomca vyhodil zo dňa na deň na ulicu, ani vy nemôžete jednoducho odísť z ubytovania, ak tam už nechcete viac bývať.

Obyčajne musíte dať nájomcovi avízo minimálne týždeň vopred - toto by malo byť písomné. Svojmu nájomcovi budete musieť dať dlhšiu výpoveď ak ste v nehnuteľnosti žili dlhšie ako 5 rokov.

Nájomný pomer mám na dobu určitú

Skontrolujte nájomnú zmluvu, kedy máte dať avízo. Ak máte ubytovanie prenajaté na dobu určitú, nemusí vám byť umožnené odísť skôr, ako sa skončí toto obdobie.

Ak správne neukončíte nájomný pomer, možno budete musieť ešte zaplatiť nájomné za zvyšné obdobie trvania nájomného pomeru. V takejto situácii vyhľadajte poradenstvo.

Čo vtedy, keč nájomný pomer chce ukončiť len jeden nájomník?

Ak ste podpísali nájomnú zmluvu spolu s inou osobou alebo osobami, ste považovaný za spolunájomníka.

Ak dá platné avízo na ukončenie len jeden nájomník, nájomný pomer bude ukončený pre všetkých nájomníkov, ktorí podpísali zmluvu. Zvyšnému nájomníkovi(-om) tu nebude umožnené bývať.

Poradca môže preskúmať vaše možnosti a pomôcť určiť najlepší spôsob, ako čím skôr ukončiť nájomný pomer.