phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Dostať späť váš depozit

Akékoľvek depozity uhradené na alebo po 1. apríli 2013 musia byť chránené v schéme nájomných depozitov. Ak ste váš depozit uhradili pred týmto dátumom, tento depozit nemusí byť chránený a váš prenajímateľ bude držiteľom vášho depozitu. 

Ak ste záručný depozit, pre súkromný podnájom, uhradili na alebo po 1. apríli 2013, agent alebo prenajímateľ má zo zákona povinnosť chrániť tento depozit v schválenej schéme. Depozity obdržané pred týmto dátumom nemusia byť chránené v jednej z týchto schém.

Keď sa váš prenájom skončí, váš prenajímateľ by vám mal vrátiť váš záručný depozit. Váš prenajímateľ si môže ponechať zrážky za akékoľvek nezaplatené nájomné alebo akékoľvek poškodenie ktoré ste spôsobili na nehnuteľnosti alebo vybavení. Ak nesúhlasíte zo sumou ktorú si prenajímateľ ponechá mali by ste sa snažiť sa dohodnúť. Ak sa nedohodnete mali by ste sa obrátiť na súd pre drobné pohľadávky.

Od Júla 2013 bude váš prenajímateľ musieť poskytnúť jeho alebo jej kontaktné údaje a iné informácie oficiálnemu Registru prenajímateľov. Pre viac informácií o registri kontaktujte úrad bytovej správy.