phoneTwitterFacebook
ear
 
When everyone has a home

Housing advice for Northern Ireland

Platby za bývanie

Ak si prenajímate byt, musíte zaplatiť nájomcovi nájomné. Ak nájomné nezaplatíte, môžete byť vysťahovaní. Vo väčšine prípadov musíte dať nájomcovi zálohu pred tým, ako sa začne nájomný pomer a niekedy zaplatiť nájomné v predstihu.

Ak ste vo finančnej tiesni a máte problémy s platením týchto poplatkov, vyhľadajte poradenstvo.

Väčšina nájomcov vás požiada o zaplatenie zálohy pred tým, ako sa nasťahujete. Zálohu môžete žiadať späť na konci nájomného pomeru.

Nájomné musíte zaplatiť, keč začnete bývať vo svojom domove. V tejto sekcii sa popisuje, ako sa nájomné platí, čo robiť, keč sa nájomné zvýši alebo si ho nemôžete dovoliť zaplatiť

Zálohy a nájomné nie sú jediné náklady, ktoré budete mať, keč si prenajímate byt. Existujú iné náklady, ako sú úžitkové účty a iné poplatky, ktoré by ste mali brať do úvahy.

Pre ľudí s nízkymi príjmami je možná pomoc s platením nájomného a iných poplatkov. Nemusíte byť v situácii, keč dostávate príspevok, aby ste dostali finačnú asistenciu týkajúcu sa nákladov na bývanie.

Často môže byť zložité riešiť problémy s dlhmi. Táto sekcia popisuje prístup krok za krokom, ako riešiť problémy s dlhmi.